Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra đầu báo SOLO ( SOLO 461/424 / SOLO 330/ SOLO 100/101 SOLO A3/A5 )

Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra đầu báo SOLO ( SOLO 461/424 / SOLO 330/ SOLO 100/101 SOLO A3/A5 )

 •   17/02/2019 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 1618
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra đầu báo SOLO ( SOLO 461/424 / SOLO 330/ SOLO 100/101 SOLO A3/A5 )
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy NetWork

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy NetWork

 •   17/02/2019 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 1201
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy NetWork
Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200

 •   17/02/2019 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 1463
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
Hướng dẫn bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ

Hướng dẫn bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ

 •   17/02/2019 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 1471
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ
Hướng dẫn quy trình bảo trì hệ thống báo cháy chữa cháy Hochiki

Hướng dẫn quy trình bảo trì hệ thống báo cháy chữa cháy Hochiki

 •   17/02/2019 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 1719
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn quy trình bảo trì hệ thống báo cháy chữa cháy Hochiki
Hướng dẫn sử dụng giày bảo hộ lao động đúng cách

Hướng dẫn sử dụng giày bảo hộ lao động đúng cách

 •   15/02/2019 02:08:00 AM
 •   Đã xem: 899
 •   Phản hồi: 0
Với 1 đôi giày bảo hộ lao động cùng chất lượng, tại sao có người dùng được 1-2 năm mà có người chỉ sử dụng vỏn vẹn 1 – 2 tháng là đôi giày hư hỏng. Thì đây rõ ràng là do cách sử dụng khác nhau giữa 2 người.
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCV-2/4/8 Hochiki

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCV-2/4/8 Hochiki

 •   04/08/2017 05:07:00 AM
 •   Đã xem: 1475
 •   Phản hồi: 0
Heä thoáng baùo chaùy (HTBC) goàm nhieàu khu vöïc. Moãi khu vöïc töông öùng vôùi moät Zone cuûa Trung taâm baùo chaùy. Teân cuûa khu vöïc ñöôïc ghi treân maët Tuû baùo chaùy. Khi coù chaùy hoaëc coù söï coá ôû khu vöïc naøo, ñeøn cuûa khu vöïc ñoù seõ saùng.
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCA-2/4/8 Hochiki

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCA-2/4/8 Hochiki

 •   19/01/2016 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 2440
 •   Phản hồi: 0
Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương ứng với một Zone của Trung tâm báo cháy. Khi xảy ra sự cố cháy, đèn ALARM sáng, màn hình tủ hiển thị zone đang báo động
Hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cháy địa chỉ FireNET

Hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cháy địa chỉ FireNET

 •   20/10/2015 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 2523
 •   Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ FireNET
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCP-1008E Hochiki

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCP-1008E Hochiki

 •   20/10/2015 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 2084
 •   Phản hồi: 1
Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương ứng với một Zone của Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt Tủ báo cháy. Khi có cháy hoặc có sự cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng.
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy GST thường

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy GST thường

 •   20/10/2015 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 4152
 •   Phản hồi: 0
Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương đương với một Zone của Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt tủ báo. Khi có cháy hoặc có sự cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo động Matrix Pyronix

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo động Matrix Pyronix

 •   20/10/2015 09:30:00 PM
 •   Đã xem: 2233
 •   Phản hồi: 0
Matrix 816 trung tâm báo động phù hợp các ứng dụng dân dụng, thương mại, ở quy mô vừa và nhỏ.Matrix 816 gồm 8 vùng (mở rộng tối đa 16 vùng thêm thẻ mở rộng MX-IX16), hỗ trợ 4 bàn phím.FPMX816/8FI bao gồm: tủ trung tâm, vỏ, bàn phím LCD-ICON và không bao gồm ắc quy, hay mô đun gọi điện thoại.
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy thường GST 102A 104A 108A 116A

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy thường GST 102A 104A 108A 116A

 •   30/11/2011 03:45:00 PM
 •   Đã xem: 2161
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy thường GST 102A 104A 108A 116A
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây