Tời cáp điện 200 Kg Duke DU-202
Mã sản phẩm: Duke DU-202
Đăng ngày 12-09-2018 10:47:01 AM
Giá : 8.450.000 đ

Palang cáp điện cố định 200kg Duke DU-202 Đài Loan
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 200Kg
Model: DU-202
Tải nâng: 200 Kg
Tốc độ: 18 m / phút
Cáp thép: 6 mm
Chiều cao nâng: 28 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan
 

Tời cáp điện 250 Kg DUKE DU-204
Mã sản phẩm: DUKE DU-204
Đăng ngày 12-09-2018 11:05:47 AM
Giá : 9.350.000 đ

Tời cáp điện 1 pha DUKE DU-204 (250kg x 30m x7mm)
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 250Kg
Model: DU-204
Tải nâng: 250 Kg
Tốc độ: 12-18 m /phút
Cáp thép: 7mm x 30m
Chiều cao nâng: 28 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan

Tời cáp điện 1 pha DUKE DU-202 tải trọng 200kg chiều cao nâng 50m
Mã sản phẩm: DUKE DU-202(50m)
Đăng ngày 17-07-2019 04:29:59 PM
Giá : 9.950.000 đ

Tời cáp điện cố định 1 pha DUKE DU-202 tải trọng 200kg chiều cao nâng 50m
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 200Kg
Model: DU-202
Xuất xứ : Taiwan
Thương hiệu : DUKE

Tải nâng: 200 Kg
Tốc độ: 18 m / phút
Cáp thép: 5 mm
Chiều cao nâng: 50 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : tời cáp điện 1 pha

Tời cáp mặt đất DUKE DU-205
Mã sản phẩm: DUKE DU-205
Đăng ngày 12-09-2018 11:11:48 AM
Giá : 10.750.000 đ

Tời cáp điện Duke DU-205 ( 300kg x 30m x7mm, 1 pha)
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 300Kg
Model: DU-205
Tải nâng: 300 Kg
Tốc độ: 12-18 m /phút
Cáp thép: 7mm x 30m
Chiều cao nâng: 28 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan

Tời cáp điện 1 pha DUKE DU-205 ( 300kg x 60m x5mm)
Mã sản phẩm: DUKE DU-205(60m)
Đăng ngày 17-07-2019 04:43:10 PM
Giá : 12.550.000 đ

Tời cáp điện Duke DU-205 ( 300kg x 30m x5mm, 1 pha)
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 300Kg
Model: DU-205
Tải nâng: 300 Kg
Tốc độ: 12-18 m /phút
Cáp thép: 5mm x 60m
Chiều cao nâng: 58 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan

Tời Cáp Điện 350 kg DUKE DU-208
Mã sản phẩm: DUKE DU-208
Đăng ngày 12-09-2018 11:19:32 AM
Giá : 12.950.000 đ

Palang cáp điện 350kg Duke DU-208 Đài Loan
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 350Kg
Model: DU-208
Tải nâng: 350 Kg
Tốc độ: 12-18 m /phút
Cáp thép: 7mm x 30m
Chiều cao nâng: 28 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan

Máy tời điện Duke DU-210
Mã sản phẩm: Duke DU-210
Đăng ngày 12-09-2018 10:55:45 AM
Giá : 22.550.000 đ

Palang cáp điện cố định 500kg Duke DU-210 Đài Loan
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 500Kg
Model: DU-210
Tải nâng: 500 Kg
Tốc độ: 18 -25 m /phút
Cáp thép: 8mm x 45m
Chiều cao nâng: 42 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan

Tời cáp điện DUKE DU-210 (500kg x 75m x7mm)
Mã sản phẩm: DUKE DU-210(75m)
Đăng ngày 17-07-2019 04:50:59 PM
Giá : 24.550.000 đ

Tời cáp điện cố định 500kg Duke DU-210 chiều cao nâng 75m
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 500Kg
Model: DU-210
Tải nâng: 500 Kg
Tốc độ: 18 -25 m /phút
Cáp thép: 7mm x 75m
Chiều cao nâng: 72 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan

Tời cáp điện DUKE DU-210 (500kg x 100m x 6mm)
Mã sản phẩm: DUKE DU-210(100m)
Đăng ngày 17-07-2019 04:53:43 PM
Giá : 25.550.000 đ

Tời cáp điện cố định 500kg Duke DU-210 chiều cao nâng 100m
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 500Kg
Model: DU-210
Tải nâng: 500 Kg
Tốc độ: 18 -25 m /phút
Cáp thép: 6mm x 100m
Chiều cao nâng: 72 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan

Tời cáp mặt đất 1000kg DUKE DU-212
Mã sản phẩm: DUKE DU-212
Đăng ngày 12-09-2018 11:27:23 AM
Giá : 56.500.000 đ

Palang cáp điện 1000kg Duke DU-212 chiều dài cáp 45m
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 1000Kg
Model: DU-212
Tải nâng: 1000 Kg
Tốc độ: 12-15 m /phút
Cáp thép: 10mm x 45m
Chiều cao nâng: 42 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan

Tời cáp điện DUKE DU-212 (1000kg x 70 x 10mm)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212(70m)
Đăng ngày 17-07-2019 05:06:53 PM
Giá : 58.500.000 đ

Tời cáp điện 3 pha 1 tấn Duke DU-212 chiều cao nâng 70m
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 1000Kg
Model: DU-212
Xuất xứ : Taiwan
Thương hiệu : DUKE

Tải nâng: 1000 Kg
Tốc độ: 12-15 m /phút
Cáp thép: 10mm x 70m
Chiều cao nâng: 68 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : Tời cáp điện 3 pha

Tời cáp điện DUKE DU-212 (1000kg x 100 x 10mm)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212(100m)
Đăng ngày 17-07-2019 05:08:43 PM
Giá : 60.750.000 đ

Tời cáp điện 3 pha 1 tấn Duke DU-212 chiều cao nâng 100m
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 1000Kg
Model: DU-212
Xuất xứ : Taiwan
Thương hiệu : DUKE

Tải nâng: 1000 Kg
Tốc độ: 12-15 m /phút
Cáp thép: 10mm x 100m
Chiều cao nâng: 100 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : Tời cáp điện 3 pha

Tời cáp điện DUKE DU-212 (1000kg x 120 x 8mm)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212(120m)
Đăng ngày 17-07-2019 05:14:48 PM
Giá : 61.750.000 đ

Tời cáp điện 3 pha 1 tấn Duke DU-212 chiều cao nâng 120m
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 1000Kg
Model: DU-212
Xuất xứ : Taiwan
Thương hiệu : DUKE

Tải nâng: 1000 Kg
Tốc độ: 12-15 m /phút
Cáp thép: 8mm x 120m
Chiều cao nâng: 120 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : Tời cáp điện 3 pha

Tời cáp điện DUKE DU-212 (1000kg x 150 x 7mm)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212(150m)
Đăng ngày 17-07-2019 05:16:16 PM
Giá : 62.750.000 đ

Tời cáp điện 3 pha 1 tấn Duke DU-212 chiều cao nâng 150m
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 1000Kg
Model: DU-212
Xuất xứ : Taiwan
Thương hiệu : DUKE

Tải nâng: 1000 Kg
Tốc độ: 12-15 m /phút
Cáp thép: 7mm x 150m
Chiều cao nâng: 150 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : Tời cáp điện 3 pha

Tời cáp điện DUKE DU-212 (1000kg x 200m x 6mm)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212(200m)
Đăng ngày 17-07-2019 05:19:39 PM
Giá : 63.950.000 đ

Tời cáp điện 3 pha 1 tấn Duke DU-212 chiều cao nâng 200m
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 1000Kg
Model: DU-212
Xuất xứ : Taiwan
Thương hiệu : DUKE

Tải nâng: 1000 Kg
Tốc độ: 12-15 m /phút
Cáp thép: 6mm x 200m
Chiều cao nâng: 200 m
Điện áp: 220 V
Kiểu : Tời cáp điện 3 pha

Tời cáp điện đặt cố định DUKE DU-2K
Mã sản phẩm: DUKE DU-2K
Đăng ngày 13-08-2019 02:40:22 PM
Giá : 96.500.000 đ

Palang cáp điện 2000kg Duke DU-2K (2 tấn x 45m x 12mm) 3 pha
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 2000Kg
Model: DU-2K
Tải nâng: 2000 Kg
Tốc độ: 12-15 m /phút
Cáp thép: 12mm x 45m
Chiều cao nâng: 43 m
Điện áp: 380V(3P)
Xuất xứ : Taiwan

Tời kéo mặt đất DUKE DU-213
Mã sản phẩm: DUKE DU-213
Đăng ngày 12-09-2018 11:35:48 AM
Giá : 124.500.000 đ

Palang cáp điện 2000kg Duke DU-213 Đài Loan
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 1000Kg
Model: DU-213
Tải nâng: 2000 Kg
Tốc độ: 12-15 m /phút
Cáp thép: 12mm x 70m
Chiều cao nâng: 68 m
Điện áp: 220 V/380V(3P)
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan

Tời kéo mặt đất 2000kg DUKE DU-213 chiều cao nâng 100m
Mã sản phẩm: DUKE DU-213-100m
Đăng ngày 13-08-2019 01:37:49 PM
Giá : 127.500.000 đ

Palang cáp điện 2000kg Duke DU-213 (2 tấn x 100m x 12mm)
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 1000Kg
Model: DU-213
Tải nâng: 2000 Kg
Tốc độ: 12-15 m /phút
Cáp thép: 12mm x 100m
Chiều cao nâng: 68 m
Điện áp: 220 V/380V(3P)
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan

Tời cáp điện đặt cố định 3 tấn DUKE DU-3K
Mã sản phẩm: DUKE DU-3K
Đăng ngày 13-08-2019 02:46:11 PM
Giá : 128.500.000 đ

Palang cáp điện 3000kg Duke DU-3K (3 tấn x 45m x 14mm) 3 pha
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 3000Kg
Model: DU-3K
Tải nâng: 3000 Kg
Tốc độ: 12-15 m /phút
Cáp thép: 14mm x 45m
Chiều cao nâng: 43 m
Điện áp: 380V(3P)
Xuất xứ : Taiwan

Tời kéo mặt đất 2 tấn DUKE DU-213 chiều cao nâng 200m
Mã sản phẩm: DUKE DU-213-200m
Đăng ngày 13-08-2019 01:39:56 PM
Giá : 134.500.000 đ

Palang cáp điện 2000kg Duke DU-213 (2 tấn x 200m x 10mm)
Thông số kỷ thuật tời cáp điện Duke 1000Kg
Model: DU-213
Tải nâng: 2000 Kg
Tốc độ: 12-15 m /phút
Cáp thép: 10mm x 000m
Chiều cao nâng: 198 m
Điện áp: 220 V/380V(3P)
Kiểu : chuyên nghiệp
Xuất xứ : Taiwan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi