Kẹp tôn ngang mỏ vịt 10 tấn KUKDONG PPD-10
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-10
Đăng ngày 09-03-2020 04:36:12 AM
Giá : 12.150.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-10
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-8
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 8Tấn
Khả năng thử tải: 117.6(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-100
Trọng lượng : 22kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 8 tấn KUKDONG PPD-8
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-8
Đăng ngày 09-03-2020 04:33:45 AM
Giá : 8.950.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-8
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-8
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 8Tấn
Khả năng thử tải: 117.6(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-100
Trọng lượng : 22kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 6 tấn KUKDONG PPD-6
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-6
Đăng ngày 09-03-2020 04:26:09 AM
Giá : 4.550.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-6
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-6
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 6 Tấn
Khả năng thử tải: 83.5(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-65
Trọng lượng : 10.5 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 5 tấn KUKDONG PPD-5
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-5
Đăng ngày 09-03-2020 04:22:20 AM
Giá : 3.950.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-5
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-5
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 5 Tấn
Khả năng thử tải: 73.5(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-55
Trọng lượng : 7.5 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 3 tấn KUKDONG PPD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-3
Đăng ngày 06-03-2020 09:30:47 AM
Giá : 2.550.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-3
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-3.2
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 3.2 Tấn
Khả năng thử tải: 44.1(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-45
Trọng lượng : 6 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 2 tấn KUKDONG PPD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-2
Đăng ngày 06-03-2020 08:34:03 AM
Giá : 2.250.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-2
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-2
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 2 Tấn
Khả năng thử tải: 29.4(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-40
Trọng lượng : 5 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 1 tấn KUKDONG PPD-1
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-1
Đăng ngày 06-03-2020 08:30:46 AM
Giá : 1.150.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-1
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-1
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 1 Tấn
Khả năng thử tải: 14.7(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-30
Trọng lượng : 3.5 kg

Kẹp tôn ngang 5 tấn KUKDONG KMS-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-5
Đăng ngày 06-03-2020 07:48:03 AM
Giá : 5.990.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-5
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-5
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng :5 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-40
Trọng lượng : 27.6kg
Bảo hành : 12 tháng

Kẹp tôn ngang 3 tấn KUKDONG KMS-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-3
Đăng ngày 06-03-2020 07:45:37 AM
Giá : 2.650.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-3
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-3
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng :3 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-38
Trọng lượng : 10.5 kg
Bảo hành : 12 tháng

Kẹp tôn ngang 2 tấn KUKDONG KMS-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-2
Đăng ngày 06-03-2020 07:43:56 AM
Giá : 2.050.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-2
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-2
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng :2 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-30
Trọng lượng : 7.9 kg
Bảo hành : 12 tháng

Kẹp tôn ngang 1 tấn KUKDONG KMS-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-1
Đăng ngày 06-03-2020 06:00:27 AM
Giá : 1.650.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-1
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-1
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 1 Tấn
Khả năng thử tải: 2 tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-25
Trọng lượng : 5.3 kg

Kẹp tôn ngang 3 tấn KUKDONG JPD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG JPD-3
Đăng ngày 09-09-2019 07:22:46 AM
Giá : 2.650.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG JPD-3
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : JPD-3
Tải trọng : 3 Tấn
Khả năng thử tải: 6 tấn
Độ mở miệng (mm) : 12-35
Trọng lượng : 8.9 kg

Kẹp tôn ngang 2 tấn KUKDONG JPD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG JPD-2
Đăng ngày 09-09-2019 07:05:19 AM
Giá : 2.150.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG JPD-2
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : JPD-2
Tải trọng : 2 Tấn
Khả năng thử tải: 4 tấn
Độ mở miệng (mm) : 3-22
Trọng lượng : 4.5 kg

Kẹp tôn ngang 1 tấn KUKDONG JPD-1
Mã sản phẩm: KUKDONG JPD-1
Đăng ngày 09-09-2019 07:02:24 AM
Giá : 1.250.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG JPD-1
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : JPD-1
Tải trọng : 1 Tấn
Khả năng thử tải: 2 tấn
Độ mở miệng (mm) : 3-18
Trọng lượng : 2 kg

Kẹp tôn đứng 16 tấn KUKDONG JCD-16
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-16
Đăng ngày 09-09-2019 05:51:49 AM
Giá : 28.150.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 16 tấn dày 40-100mm KUKDONG JCD-16
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-16

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 16 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 24 tấn

Độ mở miệng (mm) : 40-100mm
Trọng lượng : 46kg

Kẹp tôn đứng 12 tấn KUKDONG JCD-12
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-12
Đăng ngày 09-09-2019 05:49:07 AM
Giá : 11.550.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 12 tấn dày 20-90mm KUKDONG JCD-12
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-12

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 12 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 18 tấn

Độ mở miệng (mm) : 20-90mm
Trọng lượng : 37kg

Kẹp tôn đứng 10 tấn KUKDONG JCD-10
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-10
Đăng ngày 09-09-2019 05:46:55 AM
Giá : 9.255.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 10 tấn dày 0-80mm KUKDONG JCD-10
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-10

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 10 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 15 tấn

Độ mở miệng (mm) : 0-80mm
Trọng lượng : 33kg

Kẹp tôn đứng 8 tấn KUKDONG JCD-8
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-8
Đăng ngày 09-09-2019 05:43:57 AM
Giá : 7.855.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 8 tấn dày 0-60mm KUKDONG JCD-8
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-8

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 8 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 16 tấn

Độ mở miệng (mm) : 0-60mm
Trọng lượng : 23kg

Kẹp tôn đứng 5 tấn KUKDONG JCD-5
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-5
Đăng ngày 05-09-2019 10:24:28 AM
Giá : 4.455.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 5 tấn dày 0-50mm KUKDONG JCD-5
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-5

Xuất xứ   : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 5 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-50mm

Kẹp tôn đứng 3 tấn KUKDONG JCD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-3
Đăng ngày 03-09-2019 11:41:54 AM
Giá : 2.955.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 3 tấn dày 0-35mm KUKDONG JCD-3
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-3

Xuất xứ   : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 3 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-35mm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi