Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 3m Kukdong KC-70A-50
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-50-3m
Đăng ngày 17-07-2019 10:16:21 AM
Giá : 6.050.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 5 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-50
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-50

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 5 tấn-3m Kukdong KC-70A-50
Hãng sản xuất : Kukdong/
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 8 mét
Tải trọng nâng : 5 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 7.5 tấn
Số lượng dây xích (cái): 2
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Dây xích tải (mm): 10
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 45.5 kg.

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 3m Kukdong KC-70A-10
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-10-3m
Đăng ngày 17-07-2019 10:11:50 AM
Giá : 2.050.000 đ

Palang Xích Kéo Tay ( Chain Block) Kukdong KC-70A-10
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-10

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 3m Kukdong KC-70A-10
Hãng sản xuất : Kukdong/
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 3 mét
Tải trọng nâng : 1 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 1.5 tấn
Số lượng dây xích (cái): 1
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 2,5
Dây xích tải (mm): 6.3x19.1
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 11 kg.

Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 3m Kukdong KC-70A-30
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-30-3m
Đăng ngày 17-07-2019 10:07:21 AM
Giá : 4.150.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 3 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-30
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-30

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 3m Kukdong KC-70A-30
Hãng sản xuất : Kukdong
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 3 mét
Tải trọng nâng : 3 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 4.5 tấn
Số lượng dây xích (cái): 2
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Dây xích tải (mm): 8
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 27 kg.

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn Kukdong KC-70A-20
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-20
Đăng ngày 17-07-2019 09:38:20 AM
Giá : 3.150.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 2 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-20
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-20

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m Kukdong KC-70A-20
Hãng sản xuất : Kukdong
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 3 mét
Tải trọng nâng : 2 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 3 tấn
Số lượng dây xích (cái): 1
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Dây xích tải (mm): 8
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 20 kg.

Pa lăng xích kéo tay 1.5 tấn Kukdong KC-70A-15
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-15
Đăng ngày 17-07-2019 09:37:02 AM
Giá : 2.550.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 1.5 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-15
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-15

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay Kukdong KC-70A-30 1.5 tấn-3m (mét)
Hãng sản xuất : Kukdong/
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 3 mét
Tải trọng nâng : 1.5 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 2.25 tấn
Số lượng dây xích (cái): 1
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 2,5
Dây xích tải (mm): 8
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 19 kg.

Pa lăng xích kéo tay 20 tấn Kukdong KC-70A-20T
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-20T
Đăng ngày 12-04-2019 05:51:03 AM
Giá : 35.750.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 20 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-20T
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-20T

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay Kukdong KC-70A-20T 20 tấn-6 m (mét)
Hãng sản xuất : Kukdong/
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 6 mét
Tải trọng nâng : 20 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 25 tấn
Số lượng dây xích (cái): 8
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Đường kính xích tải : Ø10 mm
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x25
Trọng lượng máy: 193 kg.

Pa lăng xích kéo tay 10 tấn Kukdong KC-70A-100
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-100
Đăng ngày 14-03-2019 04:12:05 AM
Giá : 12.750.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 10 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-100
Model : KC-70A-100
Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay Kukdong KC-70A-100 10 tấn-3 m (mét)
Hãng sản xuất : Kukdong/
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 3 mét
Tải trọng nâng : 10 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 12.5 tấn
Số lượng dây xích (cái): 4
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Đường kính xích tải : Ø10 mm
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 78 kg.

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn Kukdong KC-70A-50
Mã sản phẩm: KC-70A-50-8M
Đăng ngày 23-08-2018 10:31:25 AM
Giá : 6.750.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 5 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-50
Model : KC-70A-50
Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay Kukdong KC-70A-50 5 tấn-8 m (mét)
Hãng sản xuất : Kukdong/
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 8 mét
Tải trọng nâng : 5 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 7.5 tấn
Số lượng dây xích (cái): 2
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Dây xích tải (mm): 10
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 45.5 kg.

Pa lăng xích kéo tay 3 tấn Kukdong KC-70A-30
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-30-5M
Đăng ngày 23-08-2018 10:24:52 AM
Giá : 4.750.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 3 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-30
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-30

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay Kukdong KC-70A-30 3 tấn-5 m (mét)
Hãng sản xuất : Kukdong
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 5 mét
Tải trọng nâng : 3 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 4.5 tấn
Số lượng dây xích (cái): 2
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Dây xích tải (mm): 8
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 27 kg.

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn Kukdong KC-70A-10
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-10-5M
Đăng ngày 23-08-2018 10:15:07 AM
Giá : 2.350.000 đ

Palang Xích Kéo Tay ( Chain Block) Kukdong KC-70A-10
Model : KC-70A-10
Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay Kukdong KC-70A-10 1 tấn-5 m (mét)
Hãng sản xuất : Kukdong/
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 5 mét
Tải trọng nâng : 1 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 1.5 tấn
Số lượng dây xích (cái): 1
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 2,5
Dây xích tải (mm): 6.3x19.1
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 11 kg.

Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn Kukdong KC-70A-05
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-05
Đăng ngày 12-07-2018 06:16:12 AM
Giá : 1.750.000 đ

Palang Xích Kéo Tay ( Chain Block) Kukdong KC-70A-05
Model : KC-70A-05
Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay Kukdong KC-70A-05 0.5 tấn-2.5 m (mét)
Hãng sản xuất : Kukdong/
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 2.5 mét
Tải trọng nâng : 0.5 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 0.75 tấn
Số lượng dây xích (cái): 1
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 2,5
Dây xích tải (mm): 6.3x19.1
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 10 kg.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi