Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 5m Elephant C21-3T-5M
Mã sản phẩm: Elephant C21-3T-5M
Đăng ngày 13-06-2019 11:13:26 PM
Giá : 8.950.000 đ

Palăng xích kéo tay 3 tấn Elephant C21-3 (5m) 
Thông số kỷ thuật
Model : Elephant C21-3

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 5m Elephant C21-3
Hãng sản xuất : Elephant/ Nhật Bản
Xuất xứ : Nhật Bản
Chiều cao nâng hạ : 5 mét
Tải trọng nâng : 3 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 4. tấn5
Số lượng dây xích (cái): 2
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 5
Dây xích tải (mm):
6.5x19mm
Dây xích kéo tay (mm): 4.5x23 mm
Trọng lượng máy: 19.1 kg.

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 5m Elephant C21-2
Mã sản phẩm: Elephant C21-2T-5M
Đăng ngày 13-06-2019 11:08:19 PM
Giá : 6.550.000 đ

Plăng xích kéo tay 2 tấn Elephant C21-2 (5m)
Model : Elephant C21-2-5m
Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 5m Elephant C21-2
Hãng sản xuất : Elephant/ Nhật Bản
Xuất xứ : Nhật Bản
Chiều cao nâng hạ : 5 mét
Tải trọng nâng : 2 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 3 tấn
Số lượng dây xích (cái): 1
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Dây xích tải (mm):
7.5x21mm
Dây xích kéo tay (mm): 4.5x23 mm
Trọng lượng máy: 16.9 kg.

Pa lăng xích kéo tay 10 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-10-3
Đăng ngày 24-04-2019 11:06:54 PM
Giá : 55.500.000 đ

Palang xích kéo tay 10 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-10-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-10-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 10 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 12.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 115.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 4
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 182 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 7.5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-7.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 11:03:58 PM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 7.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-7.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-7.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 7.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 9.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 115.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 3
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 154 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-5-3
Đăng ngày 24-04-2019 10:59:57 PM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 6.25 Tấn
Lực kéo tác dụng : 105.8 Lbf
Số lượng dây xích tải : 2
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 87 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 3.1 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-3.1-3
Đăng ngày 24-04-2019 10:55:41 PM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 3.1 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-3.1-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-3.1-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 3.1 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 4.65 Tấn
Lực kéo tác dụng : 104.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 2
Kích thước xích tải : 7.1 x 21 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 53 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 2.5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-2.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 10:45:40 PM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 2.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-2.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-2.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 2.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 3.75 Tấn
Lực kéo tác dụng : 89.3 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 58 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 1.6 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-1.6-3
Đăng ngày 24-04-2019 10:39:06 PM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 1.6 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-1.6-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-1.6-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 1.6 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 2.4 Tấn
Lực kéo tác dụng : 91.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 7.1 x 21 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 35 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-0.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 09:54:14 PM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 0.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-0.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-0.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 0.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 0.75 Tấn
Lực kéo tác dụng : 59.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 5 x 15 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 22 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m Elephant Super-100
Mã sản phẩm: Elephant H100-2-3
Đăng ngày 24-04-2019 09:49:10 PM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 2 tấn 3m( Chain Block) Elephant Super-100 H100-2-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-2-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super-100 
Tải trọng làm việc: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 3 Tấn
Lực kéo tác dụng : 88.2 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 8 x 24 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 46 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 3m Elephant Super-100
Mã sản phẩm: Elephant H100-1-3
Đăng ngày 24-04-2019 06:58:15 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 1 tấn 3m( Chain Block) Elephant Super-100 H100-1-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-1-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super-100 
Tải trọng làm việc: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 1.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 69.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 6.3 x 19 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 27 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 7.5 tấn 3m Elephant KII-7.5-3
Mã sản phẩm: Elephant KIIOP-7.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 05:59:20 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 7.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-7.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-7.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 7.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 9.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 115.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 3
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 154 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 3m Elephant KII-5-3
Mã sản phẩm: Elephant KIIOP-5-3
Đăng ngày 24-04-2019 05:54:17 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 5 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 7.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 105.8 Lbf
Số lượng dây xích tải : 2
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 87 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 3.1 tấn 3m Elephant KII-3.1-3
Mã sản phẩm: Elephant KIIOP-3.1-3
Đăng ngày 24-04-2019 05:48:19 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 3.1 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-3.1-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-3.1-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 3.1 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 4.65 Tấn
Lực kéo tác dụng : 104.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 2
Kích thước xích tải : 7.1 x 21 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 53 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 2.5 tấn 3m Elephant KII-2.5-3
Mã sản phẩm: Elephant KII-2.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 05:41:25 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 2.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-2.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-2.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 2.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 3.75 Tấn
Lực kéo tác dụng : 89.3 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 58 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m Elephant KII-2-3
Mã sản phẩm: Elephant KII-2-3
Đăng ngày 24-04-2019 04:55:50 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 2 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-2-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-2-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 3 Tấn
Lực kéo tác dụng : 88.2 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 8 x 24 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 46 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 1.6 tấn 3m Elephant KII-1.6-3
Mã sản phẩm: Elephant KII-1.6-3
Đăng ngày 24-04-2019 04:51:52 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 1.6 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-1.6-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-1.6-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 1.6 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 2.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 91.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 7.1 x 21 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 35 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn 3m Elephant KII-0.5-3
Mã sản phẩm: Elephant KII-0.5-3
Đăng ngày 24-04-2019 04:40:30 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 0.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-0.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-0.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 0.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 0.75 Tấn
Lực kéo tác dụng : 59.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 5 x 15 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 22 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 3m Elephant KII-1-3
Mã sản phẩm: Elephant KII-1-3
Đăng ngày 24-04-2019 04:32:28 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 1 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-1-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KII-1-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 1.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 69.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 6.3 x 19 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 27 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 10 tấn 3m Elephant KII-10-3
Mã sản phẩm: Elephant KII-10-3
Đăng ngày 24-04-2019 12:34:13 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 10 tấn 3m( Chain Block) Elephant KII-10-3
Mã sản phẩm : KII-10-3
Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : KII
Tải trọng làm việc: 10 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 12.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 115.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 4
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 182 Kg
Kích thước :  66 x 38,5 x 19 cm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi