Pa lăng xích điện di chuyển 2 tấn 6m Kukdong KD-1M
Mã sản phẩm: KD-1M-2-6M
Đăng ngày 05-02-2020 03:03:41 AM
Giá : 57.950.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 2000 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-1M-2
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-1M
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ theo tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 3,4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1,5 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,4 kw
Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø7.1
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 30 tấn 4m Kukdong KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-30
Đăng ngày 10-07-2018 04:06:03 AM
Giá bán: Liên hệ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 30 TẤN ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-2M-30
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2M
Tải trọng nâng hạ: 30 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ:0,9 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 2 x 3,3 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 2 x 1,5 kw
Số nhánh xích: 12 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø11.2
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 25 tấn 4m Kukdong KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-25
Đăng ngày 10-07-2018 04:03:01 AM
Giá bán: Liên hệ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 25TẤN ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-2M-25
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2M
Tải trọng nâng hạ: 25 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ:1,1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 2 x 3,3 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 2 x 1,5 kw
Số nhánh xích: 010 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø11.2
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 20 tấn 4m Kukdong KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-20
Đăng ngày 10-07-2018 03:59:43 AM
Giá bán: Liên hệ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 20TẤN ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-2M-20
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2M
Tải trọng nâng hạ: 20 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ:1,4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 2 x 3,3 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 kw
Số nhánh xích: 08 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø11.2
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 15 tấn 4m Kukdong KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-15
Đăng ngày 10-07-2018 03:56:27 AM
Giá bán: Liên hệ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 15 TẤN ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-2M-15
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2M
Tải trọng nâng hạ: 15 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ:1,9 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 2 x 3,3 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 2 x 1,5 kw
Số nhánh xích: 06 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø11.2
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 10 tấn 4m Kukdong KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-10
Đăng ngày 10-07-2018 03:51:15 AM
Giá bán: Liên hệ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 10 TẤN ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-2M-10
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2M
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ:3 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 2 x 3,3 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 kw
Số nhánh xích: 04 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø11.2
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 7.5 tấn 4m Kukdong KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-7.5
Đăng ngày 10-07-2018 03:45:45 AM
Giá : 215.500.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 7500 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-2M-7.5
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2M
Tải trọng nâng hạ: 7,5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ:3 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 2 x 3,3 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 kw
Số nhánh xích: 04 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø11.2
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Trọng lượng : 470 Kg

Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 2.8 tấn 4m Kukdong KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-2.8
Đăng ngày 10-07-2018 01:10:50 AM
Giá : 77.000.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 2800 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-2M-2.8
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2M
Tải trọng nâng hạ: 2,8 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ:4,3 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3,3 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,4 kw
Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø9.5
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 5 tấn 4m Kukdong KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-5
Đăng ngày 10-07-2018 01:07:12 AM
Giá : 89.650.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 5000 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-2M-5
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2M
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ:3 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3,3 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,4 kw
Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø 11,2
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 3 tấn 4m Kukdong KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-3
Đăng ngày 10-07-2018 01:01:24 AM
Giá : 79.500.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 3000 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-2M-3
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2M
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ:4,3 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3,3 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,4 kw
Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø9.5
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 2 tấn 4m Kukdong KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-2
Đăng ngày 10-07-2018 12:57:39 AM
Giá : 69.000.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 2000 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-2M-2
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2M
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ:6,8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3,3 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,4 kw
Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø 11,2
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 2 tấn Kukdong KD-1M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-1M-2
Đăng ngày 10-07-2018 12:45:37 AM
Giá : 55.950.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 2000 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-1M-2
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-1M
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ theo tiêu chuẩn: chưa có xích
Tốc độ nâng hạ: 3,4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1,5 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,4 kw
Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø7.1
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 1 tấn Kukdong KD-1M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-1M-1
Đăng ngày 10-07-2018 12:42:00 AM
Giá : 45.950.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 1000 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-1M-1
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-1M
Tải trọng nâng hạ: 1 tấn
Chiều cao nâng hạ theo tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ: 6,7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1,5 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,4 kw
Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø7.1
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện di chuyển 500kg Kukdong KD-1M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-1M-05
Đăng ngày 10-07-2018 12:36:57 AM
Giá : 42.550.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN DI CHUYỂN 500 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-1M-05
Palang xích điện di chuyển - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-1M
Tải trọng nâng hạ: 0,5 tấn
Chiều cao nâng hạ theo tiêu chuẩn: 4 m
Tốc độ nâng hạ: 6,7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 0,8 kw
Tốc độ di chuyển: 10 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,4 kw
Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø7.1
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 4 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện cố định 5 tấn 4m - Hai tốc độ Kukdong KD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDT-2-5
Đăng ngày 10-07-2018 12:12:24 AM
Giá : 53.950.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN CỐ ĐỊNH 5000 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KDT-2-5
Palang xích điện cố định - Hai cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ: 4 m
Tốc độ nâng hạ: 3/0,8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3,3 kw
Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø 11,2
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 2 nút + 1 E-STOP
Trọng lượng: ~ 179 kg
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện cố định 3 tấn 4m - Hai tốc độ Kukdong KD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDT-2-3
Đăng ngày 09-07-2018 11:51:12 PM
Giá : 46.550.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN CỐ ĐỊNH 3000 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KDT-2-3
Palang xích điện cố định - Hai cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Tốc độ nâng hạ: 4,3/1.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3,3 kw
Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø 9.5
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 2 nút + 1 E-STOP
Trọng lượng: ~ 167 kg
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện cố định 2 tấn 4m - Hai tốc độ Kukdong KD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDT-2-2
Đăng ngày 09-07-2018 11:30:42 PM
Giá : 44.850.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN CỐ ĐỊNH 2000 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KD-2-2
Palang xích điện cố định - Hai cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-2
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Tốc độ nâng hạ: 6,8/1,7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3,3 kw
Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø11.2
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 2 nút + 1 E-STOP
Trọng lượng: ~ 150 kg
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện cố định 2 tấn-Hai cấp tốc độ Kukdong KD-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDT-1-2
Đăng ngày 09-07-2018 11:22:43 PM
Giá : 37.550.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN CỐ ĐỊNH 2000 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KDT-1-2
Palang xích điện cố định - Hai cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-1
Tải trọng nâng hạ: 2000 kg
Tốc độ nâng hạ: 43./0.9 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1.5 kw
Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø7.1
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 2 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện cố định 1 tấn-Hai cấp tốc độ Kukdong KD-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDT-1-1
Đăng ngày 09-07-2018 11:20:08 PM
Giá : 34.550.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN CỐ ĐỊNH 1000 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KDT-1-1
Palang xích điện cố định - Hai cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-1
Tải trọng nâng hạ: 1000 kg
Tốc độ nâng hạ: 6,7/1,7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1.5 kw
Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø7.1
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 2 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng xích điện cố định 500kg-Hai cấp tốc độ Kukdong KD-1
Mã sản phẩm: Kukdong KD-1
Đăng ngày 09-07-2018 11:16:18 PM
Giá : 29.950.000 đ

PALĂNG XÍCH ĐIỆN CỐ ĐỊNH 500 KG ( ELECTRIC CHAIN HOIST ) KUKDONG KDT-1-05
Palang xích điện cố định - Hai cấp tốc độ
Mã hiệu: KD-1
Tải trọng nâng hạ: 500 kg
Tốc độ nâng hạ: 6,7/1,7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 0,8 kw
Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
Đường kính xích tải: Ø7.1
Điện áp: 3 pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 2 nút + 1 E-STOP
Hãng SX: Kukdong - Hàn Quốc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi