Ma ní omega chốt vặn ren 1 tấn KAWASAKI-G209-1T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-1T
Đăng ngày 14-09-2018 09:48:47 AM
Giá : 35.000 đ

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 1 tấn G209-1T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-1T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :3/8"
Tải trọng làm việc  (Tấn): 1
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 2 tấn KAWASAKI-G209-2T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-2T
Đăng ngày 14-09-2018 09:45:18 AM
Giá : 55.000 đ

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 2 tấn G209-2T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-2T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1/2 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 2
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 3.25 tấn KAWASAKI-G209-3T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-3T
Đăng ngày 14-09-2018 09:41:27 AM
Giá : 75.000 đ

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 3.25 tấn G209-3T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-3T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :5/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 3.25
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 4.75 tấn KAWASAKI-G209-5T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-5T
Đăng ngày 14-09-2018 09:36:37 AM
Giá : 85.000 đ

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 4.75 tấn G209-5T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-5T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :3/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 4.75
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 6.5 tấn KAWASAKI-G209-6T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-6T
Đăng ngày 14-09-2018 09:33:46 AM
Giá : 145.000 đ

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 6.5 tấn G209-6T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-6T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :7/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 6.5
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 8.5 tấn KAWASAKI-G209-8T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-8T
Đăng ngày 14-09-2018 09:30:33 AM
Giá : 195.000 đ

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 8.5 tấn G209-8T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-8T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-1/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 8.5
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 9.5 tấn KAWASAKI-G209-9T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-9T
Đăng ngày 14-09-2018 09:27:39 AM
Giá : 250.000 đ

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 9.5 tấn G209-9T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-9T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-1/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 9.5
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 12 tấn KAWASAKI-G209-12T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-12T
Đăng ngày 14-09-2018 09:24:32 AM
Giá : 345.000 đ

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 12 tấn G209-12T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-12T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-1/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 12
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 13.5 tấn KAWASAKI-G209-13T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-13T
Đăng ngày 14-09-2018 09:21:47 AM
Giá : 450.000 đ

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 13.5 tấn G209-13T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-13T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-3/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 13.5
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní omega chốt vặn ren 17 tấn KAWASAKI-G209-17T
Mã sản phẩm: KAWASAKI-G209-17T
Đăng ngày 14-09-2018 03:47:00 AM
Giá : 550.000 đ

Ma ní omega chốt vặn ren Kawasaki 17 tấn G209-25T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-17T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-1/2 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 17
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Mani Omega chốt vặn ren 25 tấn KAWASAKI G-209-25T
Mã sản phẩm: KAWASAKI G-209-25T
Đăng ngày 13-09-2018 10:45:06 AM
Giá : 1.050.000 đ

Ma ní Omega chốt vặn ren 25 tấn KAWASAKI-G209-25T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-25T
Thương hiệu : Kawasaki/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-3/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 25
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Mani Omega chốt vặn ren 35 tấn KONDOTEC G-209-35T
Mã sản phẩm: KONDOTEC G-209-35T
Đăng ngày 13-09-2018 10:42:00 AM
Giá : 2.850.000 đ

Ma ní Omega chốt vặn ren 35 tấn KONDOTEC-G209-35T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-35T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :2 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 35
Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní Omega chốt an toàn Kondotec 35 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-35T
Đăng ngày 11-07-2018 06:47:34 AM
Giá : 2.975.000 đ

Ma ní Omega chốt an toàn 35 tấn KONDOTEC-G2130-35T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-35T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :2 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 35
Trọng lượng : 52.25 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní Omega chốt an toàn Kondotec 25 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-25T
Đăng ngày 11-07-2018 06:45:33 AM
Giá : 1.875.000 đ

Ma ní Omega chốt an toàn 25 tấn KONDOTEC-G2130-25T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-25T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-3/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 25
Trọng lượng : 33.91 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní Omega chốt an toàn Kondotec 12 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-12T
Đăng ngày 11-07-2018 06:41:15 AM
Giá : 875.000 đ

Ma ní Omega chốt an toàn 12 tấn KONDOTEC-G2130-12T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-12T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-1/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 12
Trọng lượng : 11.71 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Ma ní Omega chốt an toàn Kondotec 6.5 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-6.5T
Đăng ngày 11-07-2018 06:35:37 AM
Giá : 275.000 đ

Ma ní Omega chốt an toàn 6.5 tấn KONDOTEC-G2130-6.5T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-6.5T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :7/7 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 6.5
Trọng lượng : 3.95 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Mani Omega chốt an toàn Kondotec 4.75 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-4.75T
Đăng ngày 11-07-2018 06:31:08 AM
Giá : 225.000 đ

Ma ní Omega chốt an toàn 4.75 tấn KONDOTEC-G2130-4.75T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-4.75T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :3/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 4.75
Trọng lượng : 2,72 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Mani Omega chốt an toàn Kondotec 3.25 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G2130-3.25T
Đăng ngày 11-07-2018 06:26:25 AM
Giá : 145.000 đ

Ma ní Omega chốt an toàn 3.25 tấn KONDOTEC-G2130-3.25T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chôt an toàn G2130
Mã sản phẩm : G2130-3.25T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :5/8 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 3.25
Trọng lượng : 1.68 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Mani Omega chốt vặn ren Kondotec 35 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G209-35T
Đăng ngày 11-07-2018 06:19:39 AM
Giá : 2.850.000 đ

Ma ní Omega chốt vặn ren 35 tấn KONDOTEC-G209-35T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-35T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :2 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 35
Trọng lượng : 45 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Mani Omega chốt vặn ren Kondotec 25 tấn
Mã sản phẩm: KONDOTEC-G209-25T
Đăng ngày 11-07-2018 06:16:36 AM
Giá : 1.550.000 đ

Ma ní Omega chốt vặn ren 25 tấn KONDOTEC-G209-25T
Thông số kỷ thuật
Loại ma ní : Ma ní chốt vặn ren G209
Mã sản phẩm : G209-25T
Thương hiệu : Kondotec/Nhật Bản
Xuất xứ : Trung quốc
Kích thước ma ní :1-3/4 "
Tải trọng làm việc  (Tấn): 25
Trọng lượng : 27.78 kg

Hệ số an toàn : 6:1
Thân ma ní : Dược làm bằng thép carbon đã được tôi luyện, chốt được làm bằng thép hợp kim.
Tải trọng kiểm chứng : = SWL(WLL)x2, Tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6.
Bề mặt ma ní : Thân được mạ kẽm nhúng nóng, chốt được sơn màu đỏ. ( Chốt Màu trắng tải  trọng phá vỡ = SWL(WLL)x3.

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi