Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 0.5 tấn 12m KUKDONG KDWS-0.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-0.5-12M
Đăng ngày 27-05-2020 06:29:24 AM
Giá : 70.685.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 500kg Kukdong KDWS-0.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-0.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 500kg
- Tải thử : 750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 1.2 Kw x 4
- Số sợi cáp : ᴓ6mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×19
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 120kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 0.5 tấn 6m KUKDONG KDWS-0.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-0.5-6M
Đăng ngày 27-05-2020 06:27:53 AM
Giá : 60.685.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 500kg Kukdong KDWS-0.5 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-0.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 500kg
- Tải thử : 750kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 1.2 Kw x 4
- Số sợi cáp : ᴓ6mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×19
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 100kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KDWS-10
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-10
Đăng ngày 27-05-2020 05:50:27 AM
Giá bán: Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 10000kg Kukdong KDWS-10 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
 - Mã sản phẩm : KDWS-10
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10000kg
- Tải thử : 12500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 9 Kw x 8
- Số sợi cáp : ᴓ16 x 4
- Loại cáp : Φ6×37m
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1000kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWS-7.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-7.5
Đăng ngày 27-05-2020 05:47:27 AM
Giá bán: Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 7500kg Kukdong KDWS-7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
 - Mã sản phẩm : KDWS-7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Số sợi cáp : ᴓ14 x 4
- Loại cáp : Φ6×37m
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 700kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 5 tấn 6m KUKDONG KDWS-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-5-6M
Đăng ngày 27-05-2020 05:27:14 AM
Giá : 108.150.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 5000kg Kukdong KDWS-5 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 4.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×37
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 480kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KDWS-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-5-12M
Đăng ngày 27-05-2020 05:25:04 AM
Giá : 125.735.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 5000kg Kukdong KDWS-5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 4.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×37
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 525kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KDWS-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-3-12M
Đăng ngày 27-05-2020 04:58:13 AM
Giá : 99.595.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 3000kg Kukdong KDWS-3(chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 7.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.5mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×37
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 345kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 3 tấn 6m KUKDONG KDWS-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-3-6M
Đăng ngày 27-05-2020 04:55:09 AM
Giá : 85.615.000 đ

Palăng cáp điện cố định KUKDONG KDWS là một thiết bị nâng được sử dụng rộng rãi và cần thiết trong công nghiệp, nó có thể được lắp đặt trên cần trục dầm đơn, cầu cẩu trục dầm đơn và dầm chữ I.

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 2 tấn 6m KUKDONG KDWS-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-2-6M
Đăng ngày 27-05-2020 04:47:18 AM
Giá : 74.695.000 đ

Palăng cáp điện cố định KUKDONG KDWS là một thiết bị nâng được sử dụng rộng rãi và cần thiết trong công nghiệp, nó có thể được lắp đặt trên cần trục dầm đơn, cầu cẩu trục dầm đơn và dầm chữ I.

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 2 tấn 12m KUKDONG KDWS-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-2-12M
Đăng ngày 27-05-2020 04:44:45 AM
Giá : 91.265.000 đ

Palăng cáp điện cố định KUKDONG KDWS là một thiết bị nâng được sử dụng rộng rãi và cần thiết trong công nghiệp, nó có thể được lắp đặt trên cần trục dầm đơn, cầu cẩu trục dầm đơn và dầm chữ I.

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 1 tấn 12m KUKDONG KDWS-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-1-12M
Đăng ngày 27-05-2020 04:39:52 AM
Giá : 79.365.000 đ

Palăng cáp điện cố định KUKDONG KDWS là một thiết bị nâng được sử dụng rộng rãi và cần thiết trong công nghiệp, nó có thể được lắp đặt trên cần trục dầm đơn, cầu cẩu trục dầm đơn và dầm chữ I.

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 1 tấn 6m KUKDONG KDWS-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-1-6M
Đăng ngày 27-05-2020 04:35:39 AM
Giá : 71.050.000 đ

Palăng cáp điện cố định KUKDONG KDWS là một thiết bị nâng được sử dụng rộng rãi và cần thiết trong công nghiệp, nó có thể được lắp đặt trên cần trục dầm đơn, cầu cẩu trục dầm đơn và dầm chữ I.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây