Ma ní chữ D chốt an toàn 25 tấn Gunnebo A083545 Mới
Mã sản phẩm: A083545
Đăng ngày 25-11-2021 11:33:42 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma ní chữ D chốt vặn ren 35 tấn Gunnebo A083452 Mới
Mã sản phẩm: A083452
Đăng ngày 25-11-2021 11:00:12 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma ní chữ D chốt vặn ren 25 tấn Gunnebo A083445 Mới
Mã sản phẩm: A083445
Đăng ngày 25-11-2021 10:57:31 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma ní chữ D chốt vặn ren 17 tấn Gunnebo A083438 Mới
Mã sản phẩm: A083438
Đăng ngày 25-11-2021 10:56:14 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma ní chữ D chốt vặn ren 13.5 tấn Gunnebo A083435 Mới
Mã sản phẩm: A083435
Đăng ngày 25-11-2021 10:54:32 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma ní chữ D chốt vặn ren 12 tấn Gunnebo A083432 Mới
Mã sản phẩm: A083432
Đăng ngày 25-11-2021 10:52:53 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma ní chữ D chốt vặn ren 9.5 tấn Gunnebo A083428 Mới
Mã sản phẩm: A083428
Đăng ngày 25-11-2021 10:51:26 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma ní chữ D chốt vặn ren 8.5 tấn Gunnebo A083425 Mới
Mã sản phẩm: A083425
Đăng ngày 25-11-2021 10:50:24 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma ní chữ D chốt vặn ren 6.5 tấn Gunnebo A083422 Mới
Mã sản phẩm: A083422
Đăng ngày 25-11-2021 10:19:11 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma ní chữ D chốt vặn ren 4.75 tấn Gunnebo A083419 Mới
Mã sản phẩm: A083419
Đăng ngày 25-11-2021 10:15:23 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma ní chữ D chốt vặn ren 3.25 tấn Gunnebo A083416 Mới
Mã sản phẩm: A083416
Đăng ngày 25-11-2021 10:12:35 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma ní chữ D chốt vặn ren 2 tấn Gunnebo A083413 Mới
Mã sản phẩm: A083413
Đăng ngày 25-11-2021 06:57:45 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Ma-ní với tay cầm D và chốt vặn ren 85 tấn Gunnebo A086176 Mới
Mã sản phẩm: A086176
Đăng ngày 25-11-2021 05:51:25 AM
Giá bán: Liên hệ

Ma-ní ROV A-861 của Gunnebo được thiết kế cơ chế đóng/mở chốt đặc biệt giúp cho việc nâng hạ, chằng buộc dưới đáy biển dễ dàng và nhanh chóng.

Ma-ní với tay cầm D và chốt vặn ren 55 tấn Gunnebo A086164 Mới
Mã sản phẩm: A086164
Đăng ngày 25-11-2021 05:50:24 AM
Giá bán: Liên hệ

Ma-ní ROV A-861 của Gunnebo được thiết kế cơ chế đóng/mở chốt đặc biệt giúp cho việc nâng hạ, chằng buộc dưới đáy biển dễ dàng và nhanh chóng.

Ma-ní với tay cầm D và chốt vặn ren 35 tấn Gunnebo A086152 Mới
Mã sản phẩm: A086152
Đăng ngày 25-11-2021 05:47:01 AM
Giá bán: Liên hệ

Ma-ní ROV A-861 của Gunnebo được thiết kế cơ chế đóng/mở chốt đặc biệt giúp cho việc nâng hạ, chằng buộc dưới đáy biển dễ dàng và nhanh chóng.

Ma-ní với tay cầm D và chốt vặn ren 25 tấn Gunnebo A086145 Mới
Mã sản phẩm: A086145
Đăng ngày 25-11-2021 05:44:29 AM
Giá bán: Liên hệ

Ma-ní ROV A-861 của Gunnebo được thiết kế cơ chế đóng/mở chốt đặc biệt giúp cho việc nâng hạ, chằng buộc dưới đáy biển dễ dàng và nhanh chóng.

Ma-ní với tay cầm D và chốt vặn ren 17 tấn Gunnebo A086138 Mới
Mã sản phẩm: A086138
Đăng ngày 25-11-2021 05:42:58 AM
Giá bán: Liên hệ

Ma-ní ROV A-861 của Gunnebo được thiết kế cơ chế đóng/mở chốt đặc biệt giúp cho việc nâng hạ, chằng buộc dưới đáy biển dễ dàng và nhanh chóng.

Ma-ní với tay cầm D và chốt vặn ren 12 tấn Gunnebo A086132 Mới
Mã sản phẩm: A086132
Đăng ngày 25-11-2021 05:31:16 AM
Giá bán: Liên hệ

Ma-ní ROV A-861 của Gunnebo được thiết kế cơ chế đóng/mở chốt đặc biệt giúp cho việc nâng hạ, chằng buộc dưới đáy biển dễ dàng và nhanh chóng.

Ma-ní với tay cầm D và chốt vặn ren 9.5 tấn Gunnebo A086128 Mới
Mã sản phẩm: A086128
Đăng ngày 25-11-2021 05:16:52 AM
Giá bán: Liên hệ

Ma-ní ROV A-861 của Gunnebo được thiết kế cơ chế đóng/mở chốt đặc biệt giúp cho việc nâng hạ, chằng buộc dưới đáy biển dễ dàng và nhanh chóng.

Ma ní Omega chốt an toàn 55 tấn Gunnebo A085664 Mới
Mã sản phẩm: L001240
Đăng ngày 25-11-2021 04:30:51 AM
Giá bán: Liên hệ

 Ma-ní Gunnebo được sản xuất, thử tải theo các chuẩn tiêu chuẩn cao của Châu Âu (EN 13889) và Mỹ (U.S Fed. RR-C-271) cũng như được DNV chứng nhận hợp chuẩn DNV 2.7-1 dùng nâng hạ ngoài khơi (offshore lifting). Tất cả ma-ní cung cấp đến khách hàng đều kèm theo Chứng chỉ thử tải và vật liệu của nhà sản xuất (Gunnebo Certificate) theo chuẩn EN 10204 type 3.1

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây