Kẹp tôn ngang mỏ vịt 10 tấn KUKDONG PPD-10
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-10
Đăng ngày 08-03-2020 11:36:12 PM
Giá : 12.150.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-10
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-8
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 8Tấn
Khả năng thử tải: 117.6(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-100
Trọng lượng : 22kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 8 tấn KUKDONG PPD-8
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-8
Đăng ngày 08-03-2020 11:33:45 PM
Giá : 8.950.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-8
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-8
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 8Tấn
Khả năng thử tải: 117.6(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-100
Trọng lượng : 22kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 6 tấn KUKDONG PPD-6
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-6
Đăng ngày 08-03-2020 11:26:09 PM
Giá : 4.550.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-6
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-6
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 6 Tấn
Khả năng thử tải: 83.5(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-65
Trọng lượng : 10.5 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 5 tấn KUKDONG PPD-5
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-5
Đăng ngày 08-03-2020 11:22:20 PM
Giá : 3.950.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-5
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-5
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 5 Tấn
Khả năng thử tải: 73.5(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-55
Trọng lượng : 7.5 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 3 tấn KUKDONG PPD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-3
Đăng ngày 06-03-2020 03:30:47 AM
Giá : 2.550.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-3
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-3.2
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 3.2 Tấn
Khả năng thử tải: 44.1(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-45
Trọng lượng : 6 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 2 tấn KUKDONG PPD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-2
Đăng ngày 06-03-2020 02:34:03 AM
Giá : 2.250.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-2
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-2
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 2 Tấn
Khả năng thử tải: 29.4(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-40
Trọng lượng : 5 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 1 tấn KUKDONG PPD-1
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-1
Đăng ngày 06-03-2020 02:30:46 AM
Giá : 1.150.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-1
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-1
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 1 Tấn
Khả năng thử tải: 14.7(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-30
Trọng lượng : 3.5 kg

Kẹp tôn ngang 5 tấn KUKDONG KMS-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-5
Đăng ngày 06-03-2020 01:48:03 AM
Giá : 5.990.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-5
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-5
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng :5 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-40
Trọng lượng : 27.6kg
Bảo hành : 12 tháng

Kẹp tôn ngang 3 tấn KUKDONG KMS-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-3
Đăng ngày 06-03-2020 01:45:37 AM
Giá : 2.650.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-3
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-3
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng :3 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-38
Trọng lượng : 10.5 kg
Bảo hành : 12 tháng

Kẹp tôn ngang 2 tấn KUKDONG KMS-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-2
Đăng ngày 06-03-2020 01:43:56 AM
Giá : 2.050.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-2
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-2
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng :2 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-30
Trọng lượng : 7.9 kg
Bảo hành : 12 tháng

Kẹp tôn ngang 1 tấn KUKDONG KMS-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-1
Đăng ngày 06-03-2020 12:00:27 AM
Giá : 1.650.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-1
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-1
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 1 Tấn
Khả năng thử tải: 2 tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-25
Trọng lượng : 5.3 kg

Kẹp tôn ngang 3 tấn KUKDONG JPD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG JPD-3
Đăng ngày 09-09-2019 01:22:46 AM
Giá : 2.650.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG JPD-3
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : JPD-3
Tải trọng : 3 Tấn
Khả năng thử tải: 6 tấn
Độ mở miệng (mm) : 12-35
Trọng lượng : 8.9 kg

Kẹp tôn ngang 2 tấn KUKDONG JPD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG JPD-2
Đăng ngày 09-09-2019 01:05:19 AM
Giá : 2.150.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG JPD-2
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : JPD-2
Tải trọng : 2 Tấn
Khả năng thử tải: 4 tấn
Độ mở miệng (mm) : 3-22
Trọng lượng : 4.5 kg

Kẹp tôn ngang 1 tấn KUKDONG JPD-1
Mã sản phẩm: KUKDONG JPD-1
Đăng ngày 09-09-2019 01:02:24 AM
Giá : 1.250.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG JPD-1
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : JPD-1
Tải trọng : 1 Tấn
Khả năng thử tải: 2 tấn
Độ mở miệng (mm) : 3-18
Trọng lượng : 2 kg

Kẹp tôn ngang dày 3-20mm tải trọng 0.5 tấn Eagle Clamp AMS-0.5
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-0.5
Đăng ngày 08-05-2019 12:39:40 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 0.5 tấn kẹp tôn dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-0.5
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-0.5
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 12-32mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp AMS-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-1(12-32)
Đăng ngày 08-05-2019 12:24:37 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 1 tấn kẹp tôn dày 12-32mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-1(12-32)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-1(12-32)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 12-32mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 3-25mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp AMS-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-1(3-25)
Đăng ngày 08-05-2019 12:22:28 AM
Giá : 7.550.000 đ

Kẹp thép tấm ngang 1 tấn kẹp tôn dày 3-25mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-1(3-25)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-1(3-25)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-25 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 25-50mm tải trọng 2 tấn Eagle Clamp AMS-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-2(25-50)
Đăng ngày 08-05-2019 12:18:06 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 2 tấn kẹp tôn dày 25-50mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-2(25-50)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-2(25-50)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 25-50 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 15-40mm tải trọng 2 tấn Eagle Clamp AMS-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-2(15-40)
Đăng ngày 08-05-2019 12:12:04 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 2 tấn kẹp tôn dày 15-40mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-2(15-40)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-2(15-40)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 15-40 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 2 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMS-2 kẹp tôn dày 5-30mm
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-2(5-30)
Đăng ngày 08-05-2019 12:07:12 AM
Giá : 8.950.000 đ

Kẹp thép tấm ngang 2 tấn kẹp tôn dày 5-30mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-2
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-2(5-30)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-30 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi