Kẹp tôn đứng 16 tấn KUKDONG JCD-16
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-16
Đăng ngày 09-09-2019 05:51:49 AM
Giá : 28.150.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 16 tấn dày 40-100mm KUKDONG JCD-16
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-16

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 16 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 24 tấn

Độ mở miệng (mm) : 40-100mm
Trọng lượng : 46kg

Kẹp tôn đứng 12 tấn KUKDONG JCD-12
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-12
Đăng ngày 09-09-2019 05:49:07 AM
Giá : 11.550.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 12 tấn dày 20-90mm KUKDONG JCD-12
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-12

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 12 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 18 tấn

Độ mở miệng (mm) : 20-90mm
Trọng lượng : 37kg

Kẹp tôn đứng 10 tấn KUKDONG JCD-10
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-10
Đăng ngày 09-09-2019 05:46:55 AM
Giá : 9.255.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 10 tấn dày 0-80mm KUKDONG JCD-10
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-10

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 10 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 15 tấn

Độ mở miệng (mm) : 0-80mm
Trọng lượng : 33kg

Kẹp tôn đứng 8 tấn KUKDONG JCD-8
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-8
Đăng ngày 09-09-2019 05:43:57 AM
Giá : 7.855.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 8 tấn dày 0-60mm KUKDONG JCD-8
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-8

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 8 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 16 tấn

Độ mở miệng (mm) : 0-60mm
Trọng lượng : 23kg

Kẹp tôn đứng 5 tấn KUKDONG JCD-5
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-5
Đăng ngày 05-09-2019 10:24:28 AM
Giá : 4.455.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 5 tấn dày 0-50mm KUKDONG JCD-5
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-5

Xuất xứ   : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 5 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-50mm

Kẹp tôn đứng 3 tấn KUKDONG JCD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-3
Đăng ngày 03-09-2019 11:41:54 AM
Giá : 2.955.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 3 tấn dày 0-35mm KUKDONG JCD-3
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-3

Xuất xứ   : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 3 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-35mm

Kẹp tôn đứng 2 tấn KUKDONG JCD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-2
Đăng ngày 03-09-2019 10:57:14 AM
Giá : 2.355.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 2 tấn dày 0-30mm KUKDONG JCD-2
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-2

Xuất xứ   : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 2 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-30mm

Kẹp tôn đứng 1 tấn KUKDONG JCD-1
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-1
Đăng ngày 03-09-2019 10:39:38 AM
Giá : 1.355.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 0-22mm KUKDONG JCD-1
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-1

Xuất xứ   : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 1 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-22mm

Kẹp tôn đứng dày 3-20mm tải trọng 500kg Eagle Clamp AC-500
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AC-500
Đăng ngày 09-05-2019 07:02:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 500kg dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản AC-500
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : AC type

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 500 kg
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu tải treo

Kẹp tôn đứng dày 4-25mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp AC-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AC-1
Đăng ngày 09-05-2019 06:34:31 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1000kg dày 4-25mm Eagle Clamp/Nhật Bản AC-1
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : AC type

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 4-25 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu tải treo

Kẹp tôn đứng dày 1-10mm tải trọng 100kg Eagle Clamp E-100
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-100
Đăng ngày 09-05-2019 05:10:05 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 100kg dày 1-10mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-100
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-100

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 1-10mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 2-16mm tải trọng 350kg Eagle Clamp E-350
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-350
Đăng ngày 09-05-2019 05:06:10 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 350kg dày 2-16mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-350
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-350

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 2-16mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-20mm tải trọng 500kg Eagle Clamp E-500
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-500
Đăng ngày 09-05-2019 04:35:39 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 0.5 tấn dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-500
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-500

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 5-40mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(5-40)
Đăng ngày 09-05-2019 04:32:02 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 5-40mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(5-40)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-40mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 6-32mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(6-32)
Đăng ngày 09-05-2019 04:30:01 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 6-32mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(6-32)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 6-32mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-30mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(3-30)
Đăng ngày 09-05-2019 04:27:04 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 3-30mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(3-30)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-30mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-20mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(3-20)
Đăng ngày 09-05-2019 04:21:36 AM
Giá : 6.550.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(3-20)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 25-50mm tải trọng 2 tấn Eagle Clamp E-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-2(25-50)
Đăng ngày 09-05-2019 04:16:33 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 2 tấn dày 25-50mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-2
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-2(25-50)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 25-50mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-30mm tải trọng 2 tấn Eagle Clamp E-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-2(3-30)
Đăng ngày 09-05-2019 04:14:44 AM
Giá : 8.950.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 2 tấn dày 3-30mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-2
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-2(3-30)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-30mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-36mm tải trọng 3 tấn Eagle Clamp E-3
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-3(3-36)
Đăng ngày 09-05-2019 04:12:04 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 3 tấn dày 3-36mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-3
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-3(3-36)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-36mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi