Van một chiều bướm DN600 SHINYI WBCX-0600
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0600
Đăng ngày 09-04-2020 09:31:59 AM
Giá : 40.950.000 đ

Van một chiều bướm DN600 SHIN YI WBCX-0600
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0600
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN600
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN500 SHINYI WBCX-0500
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0500
Đăng ngày 09-04-2020 09:30:47 AM
Giá : 26.755.000 đ

Van một chiều bướm DN500 SHIN YI WBCX-0500
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0500
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN500
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN400 SHINYI WBCX-0400
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-040
Đăng ngày 09-04-2020 09:29:10 AM
Giá : 15.825.000 đ

Van một chiều bướm DN400 SHIN YI WBCX-0400
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0400
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN400
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN450 SHINYI WBCX-0450
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0450
Đăng ngày 09-04-2020 09:27:32 AM
Giá : 21.845.000 đ

Van một chiều bướm DN450 SHIN YI WBCX-0450
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0450
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN450
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN350 SHINYI WBCX-0350
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0350
Đăng ngày 09-04-2020 09:25:53 AM
Giá : 11.045.000 đ

Van một chiều bướm DN350 SHIN YI WBCX-0350
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0350
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN350
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN300 SHINYI WBCX-0300
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0300
Đăng ngày 09-04-2020 09:24:41 AM
Giá : 7.385.000 đ

Van một chiều bướm DN300 SHIN YI WBCX-0300
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0300
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN300
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN200 SHINYI WBCX-0200
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0200
Đăng ngày 09-04-2020 09:23:31 AM
Giá : 3.065.000 đ

Van một chiều bướm DN200 SHIN YI WBCX-0200
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0200
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN200
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN250 SHINYI WBCX-0250
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0250
Đăng ngày 09-04-2020 09:21:56 AM
Giá : 5.255.000 đ

Van một chiều bướm DN250 SHIN YI WBCX-0250
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0250
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN250
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN150 SHINYI WBCX-0150
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0150
Đăng ngày 09-04-2020 09:20:20 AM
Giá : 1.895.000 đ

Van một chiều bướm DN150 SHIN YI WBCX-0150
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0150
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN150
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN125 SHINYI WBCX-0125
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0125
Đăng ngày 09-04-2020 09:18:54 AM
Giá : 1.395.000 đ

Van một chiều bướm DN125 SHIN YI WBCX-0125
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0125
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN125
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN100 SHINYI WBCX-0100
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0100
Đăng ngày 09-04-2020 09:16:50 AM
Giá : 1.105.000 đ

Van một chiều bướm DN100 SHIN YI WBCX-0100
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0100
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN100
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN80 SHINYI WBCX-0080
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0080
Đăng ngày 09-04-2020 09:15:39 AM
Giá : 815.000 đ

Van một chiều bướm DN80 SHIN YI WBCX-0080
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0080
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN80
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN65 SHINYI WBCX-0065
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0065
Đăng ngày 09-04-2020 09:13:30 AM
Giá : 605.000 đ

Van một chiều bướm DN65 SHIN YI WBCX-0065
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0065
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN65
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Van một chiều bướm DN50 SHINYI WBCX-0050
Mã sản phẩm: SHINYI WBCX-0050
Đăng ngày 09-04-2020 09:10:29 AM
Giá : 495.000 đ

Van một chiều bướm DN50 SHIN YI WBCX-0050
Thông số kỹ thuật

- Mã Hàng : WBCX-0050
- Thương hiệu : SHIN YI/ TAIWAN
- Xuất xứ : Việt Nam
- Kích Thước : DN50
- Tiêu Chuẩn Thiết Kế : API 594
- Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Bích : BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 16; ISO 5752 TABLE 1 SERIES 16; DIN 3202-1 SERIES K3
- Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối : BS EN 1092-2; ISO 7005-2; ASME B16.42; JIS B2220
- Áp Suất Làm ViệcPN10/PN16 JIS 10K/16K ANSI 125-LB
- Nhiệt Độ Làm Việc : -10 ~ 80 ºC
- Môi Trường Làm Việc : Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây