Máy bơm màng khí nén cao su thân Gang GODO QBY3-100
Mã sản phẩm: GODO QBY3-100G-CS
Đăng ngày 07-04-2020 05:17:06 PM
Giá : 21.450.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng cao su GODO QBY3-100
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-100 Gang
- Mã sản phẩm : QBY3-100
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 150 gpm (568 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 4 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 4 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/4 in (6.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 45 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 1.03 gal (9.9 L)
- Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn)  : 145 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Gang GODO QBY3-100
Mã sản phẩm: GODO QBY3-100G-PTFE
Đăng ngày 07-04-2020 05:15:59 PM
Giá : 27.850.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng nhựa PTFE GODO QBY3-100
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-100 Gang
- Mã sản phẩm : QBY3-100
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 150 gpm (568 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 4 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 4 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/4 in (6.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 45 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 1.03 gal (9.9 L)
- Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn)  : 145 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Gang GODO QBY3-80
Mã sản phẩm: GODO QBY3-80G-PTFE
Đăng ngày 07-04-2020 05:13:48 PM
Giá : 27.850.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng nhựa PTFE GODO QBY3-80
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-80 Gang
- Mã sản phẩm : QBY3-80
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 150 gpm (568 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 3 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 3 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/4 in (6.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 45 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 1.03 gal (9.9 L)
- Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn)  : 145 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Gang GODO QBY3-80
Mã sản phẩm: GODO QBY3-80G-CS
Đăng ngày 07-04-2020 05:10:46 PM
Giá : 21.450.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng cao su GODO QBY3-80
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-80 Gang
- Mã sản phẩm : QBY3-80
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 150 gpm (568 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 3 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 3 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/4 in (6.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 45 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 1.03 gal (9.9 L)
- Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn)  : 145 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Gang GODO QBY3-65
Mã sản phẩm: GODO QBY3-65G-CS
Đăng ngày 07-04-2020 04:59:53 PM
Giá : 14.650.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng cao su GODO QBY3-65
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-65 Gang
- Mã sản phẩm : QBY3-65
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 100 gpm (378.5 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 2-1/2 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 2-1/2 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/16 in (4.8 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 32  scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.5 gal (1.9 L)
- Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn)  : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Gang GODO QBY3-65
Mã sản phẩm: GODO QBY3-65G-PTFE
Đăng ngày 07-04-2020 04:58:15 PM
Giá : 18.450.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng nhựa PTFE GODO QBY3-65
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-65 Gang
- Mã sản phẩm : QBY3-65
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 100 gpm (378.5 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 2-1/2 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 2-1/2 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/16 in (4.8 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 32  scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.5 gal (1.9 L)
- Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn)  : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân hợp kim nhôm GODO QBY3-50
Mã sản phẩm: GODO QBY3-50AL-PTFE
Đăng ngày 07-04-2020 04:50:50 PM
Giá : 18.250.000 đ

Bơm màng khí nén thân hợp kim nhôm màng nhựa PTFE GODO QBY3-50
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-50 hợp kim nhôm
- Mã sản phẩm : QBY3-50
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 100 gpm (378.5 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 2 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 2 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/16 in (4.8 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 32  scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.5 gal (1.9 L)
- Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn)  : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : hợp kim nhôm
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân hợp kim nhôm GODO QBY3-50
Mã sản phẩm: GODO QBY3-50AL-CS
Đăng ngày 07-04-2020 04:48:54 PM
Giá : 14.750.000 đ

Bơm màng khí nén thân hợp kim nhôm màng cao su GODO QBY3-50
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-50 hợp kim nhôm
- Mã sản phẩm : QBY3-50
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 100 gpm (378.5 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 2 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 2 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút lỏng) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/16 in (4.8 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 32  scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.5 gal (1.9 L)
- Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn)  : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : hợp kim nhôm
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân hợp kim nhôm GODO QBY3-125
Mã sản phẩm: GODO QBY3-125AL-CS
Đăng ngày 07-04-2020 04:30:38 PM
Giá : 36.850.000 đ

Bơm màng khí nén thân hợp kim nhôm màng cao su GODO QBY3-125
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-125 hợp kim nhôm
- Mã sản phẩm : QBY3-125
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 275 gpm (1041 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 3/4 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 25 ft (7.6m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/8 in (9.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 82.6 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 2.0 gal (7.6 L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 135 cpm
- Chất liệu thân máy : hợp kim nhôm
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân hợp kim nhôm GODO QBY3-125
Mã sản phẩm: GODO QBY3-125AL-PTFE
Đăng ngày 07-04-2020 04:29:03 PM
Giá : 43.650.000 đ

Bơm màng khí nén thân hợp kim nhôm màng nhựa PTFE GODO QBY3-125
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-125 hợp kim nhôm
- Mã sản phẩm : QBY3-125
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 275 gpm (1041 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 3/4 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 25 ft (7.6m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/8 in (9.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 82.6 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 2.0 gal (7.6 L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 135 cpm
- Chất liệu thân máy : hợp kim nhôm
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Gang GODO QBY3-125
Mã sản phẩm: GODO QBY3-125G-PTFE
Đăng ngày 07-04-2020 04:13:54 PM
Giá : 42.950.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng nhựa PTFE GODO QBY3-125
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-125 Inox304
- Mã sản phẩm : QBY3-125
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 275 gpm (1041 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 3/4 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 25 ft (7.6m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/8 in (9.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 82.6 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 2.0 gal (7.6 L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 135 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Gang GODO QBY3-125
Mã sản phẩm: GODO QBY3-125G-CS
Đăng ngày 07-04-2020 04:07:35 PM
Giá : 35.550.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng cao su GODO QBY3-125
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-125 Inox304
- Mã sản phẩm : QBY3-125
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 275 gpm (1041 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 3/4 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 25 ft (7.6m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/8 in (9.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 82.6 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 2.0 gal (7.6 L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 135 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Inox304 GODO QBY3-125
Mã sản phẩm: GODO QBY3-125-304-CS
Đăng ngày 07-04-2020 03:57:05 PM
Giá : 47.850.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox304 màng cao su GODO QBY3-125
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-125 Inox304
- Mã sản phẩm : QBY3-125
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 275 gpm (1041 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 3/4 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 25 ft (7.6m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/8 in (9.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 82.6 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 2.0 gal (7.6 L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 135 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox304
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Inox304 GODO QBY3-125
Mã sản phẩm: GODO QBY3-125-304-PTFE
Đăng ngày 07-04-2020 03:55:29 PM
Giá : 54.550.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox304 màng nhựa PTFE GODO QBY3-125
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-125 Inox304
- Mã sản phẩm : QBY3-125
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 275 gpm (1041 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 3/4 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 25 ft (7.6m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/8 in (9.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 82.6 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 2.0 gal (7.6 L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 135 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox304
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Inox316 GODO QBY3-125
Mã sản phẩm: GODO QBY3-125-316-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 04:59:57 PM
Giá : 62.150.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox316 màng nhựa PTFE GODO QBY3-125
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-125 Inox316
- Mã sản phẩm : QBY3-125
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 275 gpm (1041 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 3/4 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 25 ft (7.6m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/8 in (9.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 82.6 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 2.0 gal (7.6 L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 135 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox316
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Inox316 GODO QBY3-125
Mã sản phẩm: GODO QBY3-125-316-CS
Đăng ngày 06-04-2020 04:54:22 PM
Giá : 68.850.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox316 màng cao su GODO QBY3-125
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-125 Inox316
- Mã sản phẩm : QBY3-125
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 275 gpm (1041 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 5 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 3/4 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 25 ft (7.6m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 3/8 in (9.4 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 82.6 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 2.0 gal (7.6 L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 135 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox316
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Inox316 GODO QBY3-40
Mã sản phẩm: GODO QBY3-40-316-CS
Đăng ngày 06-04-2020 04:44:48 PM
Giá : 18.250.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox316 màng cao su GODO QBY3-40
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-40 Inox316
- Mã sản phẩm : QBY3-40
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox316
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Inox316 GODO QBY3-40
Mã sản phẩm: GODO QBY3-40-316-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 04:42:46 PM
Giá : 19.950.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox316 màng nhựa PTFE GODO QBY3-40
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-40 Inox316
- Mã sản phẩm : QBY3-40
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox316
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Inox304 GODO QBY3-40
Mã sản phẩm: GODO QBY3-40-304-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 04:40:25 PM
Giá : 12.750.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox304 màng nhựa PTFE GODO QBY3-40
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-40 Inox304
- Mã sản phẩm : QBY3-40
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox304
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Inox304 GODO QBY3-40
Mã sản phẩm: GODO QBY3-40-304-CS
Đăng ngày 06-04-2020 04:37:59 PM
Giá : 11.150.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox304 màng cao su GODO QBY3-40
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-40 Inox304
- Mã sản phẩm : QBY3-40
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/2  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox304
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Gang GODO QBY3-40
Mã sản phẩm: GODO QBY3-40G-CS
Đăng ngày 06-04-2020 04:32:00 PM
Giá : 7.550.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng cao su GODO QBY3-40
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-40 Gang
- Mã sản phẩm : QBY3-40
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/2  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Gang GODO QBY3-40
Mã sản phẩm: GODO QBY3-40G-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 04:30:20 PM
Giá : 9.350.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng nhựa PTFE GODO QBY3-40
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-40 Gang
- Mã sản phẩm : QBY3-40
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/2  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân hợp kim nhôm GODO QBY3-40
Mã sản phẩm: GODO QBY3-40AL-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 04:25:21 PM
Giá : 9.350.000 đ

Bơm màng khí nén thân hợp kim nhôm màng nhựa PTFE GODO QBY3-40
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-40 hợp kim nhôm
- Mã sản phẩm : QBY3-40
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/2  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : hợp kim nhôm
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân hợp kim nhôm GODO QBY3-40
Mã sản phẩm: GODO QBY3-40AL-CS
Đăng ngày 06-04-2020 04:23:17 PM
Giá : 7.750.000 đ

Bơm màng khí nén thân hợp kim nhôm màng cao su GODO QBY3-40
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-40 hợp kim nhôm
- Mã sản phẩm : QBY3-40
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/2  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : hợp kim nhôm
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân nhựa PP GODO QBY3-40
Mã sản phẩm: GODO QBY3-40PP-CS
Đăng ngày 06-04-2020 04:15:59 PM
Giá : 9.735.000 đ

Bơm màng khí nén thân nhựa PP màng cao su GODO QBY3-40
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-40 nhựa PP 
- Mã sản phẩm : QBY3-40
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/2  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : nhựa PP 
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân nhựa PP GODO QBY3-40
Mã sản phẩm: GODO QBY3-40PP-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 04:14:01 PM
Giá : 10.350.000 đ

Bơm màng khí nén thân nhựa PP màng nhựa PTFE GODO QBY3-40
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-40 nhựa PP 
- Mã sản phẩm : QBY3-40
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/2  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : nhựa PP 
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén toàn bộ TEFLON GODO QBY3-40
Mã sản phẩm: GODO QBY3-40-TEFLON
Đăng ngày 06-04-2020 04:11:23 PM
Giá : 28.850.000 đ

Bơm màng khí nén toàn bộ TEFLON GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 TEFLON
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/2 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/2  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : TEFLON
- Chất liệu màng bơm : TEFLON
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén toàn bộ TEFLON GODO QBY3-32
Mã sản phẩm: GODO QBY3-32-TEFLON
Đăng ngày 06-04-2020 04:03:18 PM
Giá : 28.850.000 đ

Bơm màng khí nén toàn bộ TEFLON GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 TEFLON
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/4 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/4  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : TEFLON
- Chất liệu màng bơm : TEFLON
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân nhựa PP GODO QBY3-32
Mã sản phẩm: GODO QBY3-32PP-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 03:52:41 PM
Giá : 10.350.000 đ

Bơm màng khí nén thân nhựa PP màng nhựa PTFE GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 nhựa PP 
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/4 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/4  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : nhựa PP 
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân nhựa PP GODO QBY3-32
Mã sản phẩm: GODO QBY3-32PP-CS
Đăng ngày 06-04-2020 03:50:41 PM
Giá : 9.735.000 đ

Bơm màng khí nén thân nhựa PP  màng cao su GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 nhựa PP 
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/4 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/4  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : nhựa PP 
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân hợp kim nhôm GODO QBY3-32
Mã sản phẩm: GODO QBY3-32AL-CS
Đăng ngày 06-04-2020 03:44:10 PM
Giá : 7.750.000 đ

Bơm màng khí nén thân hợp kim nhôm màng cao su GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 hợp kim nhôm
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/4 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/4  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : hợp kim nhôm
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân hợp kim nhôm GODO QBY3-32
Mã sản phẩm: GODO QBY3-32AL-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 03:41:58 PM
Giá : 9.350.000 đ

Bơm màng khí nén thân hợp kim nhôm màng nhựa PTFE GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 hợp kim nhôm
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/4 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/4  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : hợp kim nhôm
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Gang GODO QBY3-32
Mã sản phẩm: GODO QBY3-32G-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 03:34:14 PM
Giá : 9.350.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng nhựa PTFE GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 Gang
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/4 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/4  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Gang GODO QBY3-32
Mã sản phẩm: GODO QBY3-32G-CS
Đăng ngày 06-04-2020 03:32:30 PM
Giá : 7.550.000 đ

Bơm màng khí nén thân Gang màng cao su GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 Gang
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/4 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/4  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Gang
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Inox304 GODO QBY3-32
Mã sản phẩm: GODO QBY3-32-304-CS
Đăng ngày 06-04-2020 12:46:58 PM
Giá : 11.150.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox304 màng cao su GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 Inox304
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/4 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/4  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox304
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Inox304 GODO QBY3-32
Mã sản phẩm: GODO QBY3-32-304-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 12:46:00 PM
Giá : 12.750.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox304 màng nhựa PTFE GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 Inox304
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/4 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/4  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox304
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Inox316 GODO QBY3-32
Mã sản phẩm: GODO QBY3-32-316-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 12:42:27 PM
Giá : 19.950.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox316 màng nhựa PTFE GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 Inox316
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/4 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/4  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox316
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Inox316 GODO QBY3-32
Mã sản phẩm: GODO QBY3-32-316-CS
Đăng ngày 06-04-2020 12:40:03 PM
Giá : 18.250.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox316 màng cao su GODO QBY3-32
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-32 Inox316
- Mã sản phẩm : QBY3-32
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 40 gpm (151 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 – 1/4 in.bsp (f)  25mm – 6mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1 – 1/4  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox316
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén cao su thân Inox316 GODO QBY3-25A
Mã sản phẩm: GODO QBY3-25A-316-CS
Đăng ngày 06-04-2020 12:26:22 PM
Giá : 15.850.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox316 màng cao su GODO QBY3-25A
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-25A Inox316
- Mã sản phẩm : QBY3-25A
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 31 gpm (116 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 in.bsp (f) – 25mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox316
- Chất liệu màng bơm : cao su
- Bảo hành: 06 Tháng

Máy bơm màng khí nén nhựa PTFE thân Inox316 GODO QBY3-25A
Mã sản phẩm: GODO QBY3-25A-316-PTFE
Đăng ngày 06-04-2020 12:24:43 PM
Giá : 17.450.000 đ

Bơm màng khí nén thân Inox316 màng nhựa PTFE GODO QBY3-25A
Thông số kỹ thuật bơm màng GODO QBY3-25A Inox316
- Mã sản phẩm : QBY3-25A
- Thương hiệu : GODO
- Nhà sản xuất: BIANFENG
- Xuất xứ: Thượng Hải - Trung Quốc
- Motor: Khí nén
- Lưu lượng chất lỏng : 31 gpm (116 lpm)
- Áp lực làm việc lớn nhất : 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)
- Đường kính đầu vào chất lỏng : 1 in.bsp (f) – 25mm
- Đường kính đầu ra chất lỏng : 1  in.bsp (f)
- Đường kính đầu vào khí nén : 1/2 in.bsp (f)
- Chiều cao tối đa hút (hút khô) : 18 ft (5.48m)
- Đường kính tối đa hạt hút : 1/8 in (3.2 mm)
- Lượng tiêu hao khí tối đa : 23.66 scfm
- Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy : 0.15 gal (0.57L)
- Lưu lượng tối đa một lần (lỏng) : 276 cpm
- Chất liệu thân máy : Inox316
- Chất liệu màng bơm : nhựa PTFE
- Bảo hành: 06 Tháng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây