Cần khóa tuýp đuôi chuột 10x12mm Licota ARW-40M1012
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M1012
Đăng ngày 31-07-2018 06:05:13 AM
Giá : 295.000 đ

Tuýp đuôi chuột 10x12mm Licota ARW-40M1012
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 10x12mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 10x13mm Licota ARW-40M1013
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M1013
Đăng ngày 31-07-2018 06:03:34 AM
Giá : 305.000 đ

Tuýp đuôi chuột 10x13mm Licota ARW-40M1013
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 10x13mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 12x14mm Licota ARW-40M1214
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M1214
Đăng ngày 31-07-2018 06:01:31 AM
Giá : 315.000 đ

Tuýp đuôi chuột 12x14mm Licota ARW-40M1214
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 12x14mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 13x17mm Licota ARW-40M1317
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M1317
Đăng ngày 31-07-2018 05:59:25 AM
Giá : 315.000 đ

Tuýp đuôi chuột 13x17mm Licota ARW-40M1317
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 13x17mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 14x17mm Licota ARW-40M1417
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M1417
Đăng ngày 31-07-2018 05:57:36 AM
Giá : 315.000 đ

Tuýp đuôi chuột 14x17mm Licota ARW-40M1417
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 14x17mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 17x19mm Licota ARW-40M1719
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M1719
Đăng ngày 31-07-2018 05:55:30 AM
Giá : 335.000 đ

Tuýp đuôi chuột 17x19mm Licota ARW-40M1719
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 17x19mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 17x21mm Licota ARW-40M1721
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M1721
Đăng ngày 31-07-2018 05:53:42 AM
Giá : 345.000 đ

Tuýp đuôi chuột 17x21mm Licota ARW-40M1721
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 17x21mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 19x21mm Licota ARW-40M1921
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M1921
Đăng ngày 31-07-2018 05:51:55 AM
Giá : 355.000 đ

Tuýp đuôi chuột 19x21mm Licota ARW-40M1921
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 19x21mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 19x22mm Licota ARW-40M1922
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M1922
Đăng ngày 31-07-2018 05:50:18 AM
Giá : 365.000 đ

Tuýp đuôi chuột 19x22mm Licota ARW-40M1922
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 19x22mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 19x24mm Licota ARW-40M1924
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M1924
Đăng ngày 31-07-2018 05:48:44 AM
Giá : 465.000 đ

Tuýp đuôi chuột 19x24mm Licota ARW-40M1924
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 19x24mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 22x24mm Licota ARW-40M2224
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M2224
Đăng ngày 31-07-2018 05:46:51 AM
Giá : 465.000 đ

Tuýp đuôi chuột 22x24mm Licota ARW-40M2224
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 22x24mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 24x27mm Licota ARW-40M2427
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M2427
Đăng ngày 31-07-2018 05:44:19 AM
Giá : 465.000 đ

Tuýp đuôi chuột 24x27mm Licota ARW-40M2427
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 24x27mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 24x30mm Licota ARW-40M2430
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M2430
Đăng ngày 31-07-2018 05:42:27 AM
Giá : 625.000 đ

Tuýp đuôi chuột 24x30mm Licota ARW-40M2430
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 24x30mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 27x30mm Licota ARW-40M2730
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M2730
Đăng ngày 31-07-2018 05:40:54 AM
Giá : 655.000 đ

Tuýp đuôi chuột 27x30mm Licota ARW-40M2730
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 27x30mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 30x32mm Licota ARW-40M3032
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M3032
Đăng ngày 31-07-2018 04:11:38 AM
Giá : 665.000 đ

Tuýp đuôi chuột 30x32mm Licota ARW-40M3032
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 30x32mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 32 x 36mm Licota ARW-40M3236
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M3236
Đăng ngày 31-07-2018 04:08:45 AM
Giá : 715.000 đ

Tuýp đuôi chuột 32x36mm Licota ARW-40M3236
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 32x36mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Cần khóa tuýp đuôi chuột 36 x 41mm Licota ARW-40M3641
Mã sản phẩm: Licota ARW-40M3641
Đăng ngày 31-07-2018 04:04:07 AM
Giá : 715.000 đ

Tuýp đuôi chuột 36x41mm Licota ARW-40M3641
Thông số kỹ thuật:
Chế tạo thép CR-V
Bộ phận bánh răng chế tạo thép CR-MO
Chức năng như cần tự động
Kích thước 2 đầu tuýp 36x41mm
Có khóa đổi chiều quay
Cờ lê đuôi chuột là dụng cụ chuyên dụng, được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi