ĐÈN PHA CHIP LED NICHIA COB LED-JAPAN 30W FT2-1181BB-030-F22
Mã sản phẩm: FT2-1181BB-030-F22
Đăng ngày 11-06-2018 04:25:10 AM
Giá : 1.080.000 đ

ĐÈN PHA ÁNH SÁNG VÀNG CHIP LED NICHIA COB LED-JAPAN FT2-1181BB-030-F22
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L190*W210*H60mm
Công suất : 30W
Quang thông : 5200lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (4000K)
Điện áp : 85-265VAC 50/60Hz
Chip LED : Nichia
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 80
PF : > 0.9
Góc chiếu : Ngang 120° dọc 60°
Tuổi thọ : 60.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIP LED NICHIA COB LED-JAPAN 30W FT2-1181BB-030-F21
Mã sản phẩm: FT2-1181BB-030-F21
Đăng ngày 11-06-2018 04:21:43 AM
Giá : 1.080.000 đ

ĐÈN PHA ÁNH SÁNG TRẮNG CHIP LED NICHIA COB LED-JAPAN FT2-1181BB-030-F21
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L190*W210*H60mm
Công suất : 30W
Quang thông : 5200lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K)
Điện áp : 85-265VAC 50/60Hz
Chip LED : Nichia
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 80
PF : > 0.9
Góc chiếu : Ngang 120° dọc 60°
Tuổi thọ : 60.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIP LED NICHIA COB LED-JAPAN FT2-1181BB-020-F22
Mã sản phẩm: FT2-1181BB-020-F22
Đăng ngày 11-06-2018 04:08:21 AM
Giá : 600.000 đ

ĐÈN PHA ÁNH SÁNG VÀNG CHIP LED NICHIA COB LED – JAPAN FT2-1181BB-020-F22
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L150*W170*H55mm
Công suất : 20W
Quang thông : 3600lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (4000K)
Điện áp : 85-265VAC 50/60Hz
Chip LED : Nichia
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 80
PF : > 0.9
Góc chiếu : Ngang 120° dọc 60°
Tuổi thọ : 60.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIP LED NICHIA COB LED – JAPAN FT2-1181BB-020-F21
Mã sản phẩm: FT2-1181BB-020-F21
Đăng ngày 11-06-2018 03:59:08 AM
Giá : 600.000 đ

ĐÈN PHA ÁNH SÁNG TRẮNG CHIP LED NICHIA COB LED – JAPAN FT2-1181BB-020-F21
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L150*W170*H55mm
Công suất : 20W
Quang thông : 3600lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K)
Điện áp : 85-265VAC 50/60Hz
Chip LED : Nichia
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 80
PF : > 0.9
Góc chiếu : Ngang 120° dọc 60°
Tuổi thọ : 60.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 400W ACUMEN FT2-2231BB-400-G12
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-400-G12
Đăng ngày 10-06-2018 11:29:40 PM
Giá : 12.000.000 đ

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 400W ÁNH SÁNG VÀNG FT2-2231BB-400-G12
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L565*W495*H120mm
Công suất : 304W
Quang thông : 105000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (3500K – 4000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 400W ACUMEN FT2-2231BB-400-G11
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-400-G11
Đăng ngày 10-06-2018 11:26:50 PM
Giá : 12.000.000 đ

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 400W ÁNH SÁNG TRẮNG FT2-2231BB-400-G11
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L565*W495*H120mm
Công suất : 304W
Quang thông : 105000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K – 7000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 300W ACUMEN FT2-2231BB-300-G11
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-300-G11
Đăng ngày 10-06-2018 11:20:07 PM
Giá : 9.500.000 đ

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 300W ÁNH SÁNG TRẮNG FT2-2231BB-300-G11
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L500*W425*H120mm
Công suất : 300W
Quang thông : 82000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K – 7000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 300W ACUMEN FT2-2231BB-300-G12
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-300-G12
Đăng ngày 10-06-2018 11:17:51 PM
Giá : 9.500.000 đ

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 300W ÁNH SÁNG VÀNG FT2-2231BB-300-G12
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L500*W425*H120mm
Công suất : 300W
Quang thông : 82000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (3500K – 4000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 200W ACUMEN FT2-2231BB-200-G12
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-200-G12
Đăng ngày 10-06-2018 11:05:52 PM
Giá : 6.800.000 đ

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 200W ÁNH SÁNG VÀNG FT2-2231BB-200-G12
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L455*W385*H110mm
Công suất : 200W
Quang thông : 60000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (3500K – 4000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 200W ACUMEN FT2-2231BB-200-G11
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-200-G11
Đăng ngày 10-06-2018 11:03:19 PM
Giá : 6.800.000 đ

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 200W ÁNH SÁNG TRẮNG FT2-2231BB-200-G11
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L455*W385*H110mm
Công suất : 200W
Quang thông : 60000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K – 7000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 150W ACUMEN FT2-2231BB-150-G11
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-150-G11
Đăng ngày 10-06-2018 10:54:32 PM
Giá : 4.500.000 đ

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 150W ÁNH SÁNG TRẮNG FT2-2231BB-150-G11
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L420*W350*H110mm
Công suất : 150W
Quang thông : 48000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh trắng (6500K – 7000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

ĐÈN PHA CHIẾU XA CHIP COB 150W ACUMEN FT2-2231BB-150-G12
Mã sản phẩm: FT2-2231BB-150-G12
Đăng ngày 10-06-2018 10:51:23 PM
Giá : 4.500.000 đ

ĐÈN PHA CHIẾU XA ACUMEN CHIP COB 150W ÁNH SÁNG VÀNG FT2-2231BB-150-G12
Thông số kỷ thuật
Kích thước : L420*W350*H110mm
Công suất : 150W
Quang thông : 48000lm
Thân đèn : Vỏ đen
Màu ánh sáng : Ánh vàng (3500K – 4000K)
Điện áp : 170-230VAC 50/60 Hz
Chip LED : COB
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67
CR : > 85
PF : > 0.95
Góc chiếu : 70°
Tuổi thọ : 50.000 giờ
Bảo hành :3 năm

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập115
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm90
  • Hôm nay20,739
  • Tháng hiện tại20,739
  • Tổng lượt truy cập54,532,738
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây