Đèn đường LED năng lượng mặt trời HUFA NL-04
Mã sản phẩm: HUFA NL-04
Đăng ngày 02-03-2020 11:49:22 PM
Giá : 2.600.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 90W HUFA NL-04
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: NL-04
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 90W
- Điện áp: Năng lượng điện mặt trời
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước:  L655*W225*H60
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED năng lượng mặt trời HUFA NL-03
Mã sản phẩm: HUFA NL-03
Đăng ngày 02-03-2020 11:47:33 PM
Giá : 2.150.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 60W HUFA NL-03
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: NL-03
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 60W
- Điện áp: Năng lượng điện mặt trời
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước:  L490*W225*H60
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED năng lượng mặt trời HUFA NL-02
Mã sản phẩm: HUFA NL-02
Đăng ngày 02-03-2020 11:43:40 PM
Giá : 2.050.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 150W HUFA NL-02
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: NL-02
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 150W
- Điện áp: Năng lượng điện mặt trời
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L500*W225*H68
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED năng lượng mặt trời HUFA NL-01
Mã sản phẩm: HUFA NL-01
Đăng ngày 02-03-2020 11:37:25 PM
Giá : 3.750.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 100W HUFA NL-01
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: NL-01
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 100W
- Điện áp: Năng lượng điện mặt trời
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L490*W215*H55
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD03
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD03
Đăng ngày 02-03-2020 11:16:36 PM
Giá : 3.500.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 200W HUFA HF-LD03
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD03
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 200W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L630*W290*H90
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD02
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD02
Đăng ngày 02-03-2020 11:13:26 PM
Giá : 2.375.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 150W HUFA HF-LD02
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD02
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 150W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L560*W260*H78
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD01
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD01
Đăng ngày 02-03-2020 11:05:21 PM
Giá : 1.500.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 100W HUFA HF-LD01
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD01
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 100W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L510xW220xH75
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-68
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-68
Đăng ngày 02-03-2020 11:01:37 PM
Giá : 1.500.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 100W HUFA HF-LD-68
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-68
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 100W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L180*W55*H525
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-67
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-67
Đăng ngày 02-03-2020 10:52:42 PM
Giá : 925.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 50W HUFA HF-LD-67
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-67
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 50W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L140*W55*H400
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-016
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-016
Đăng ngày 02-03-2020 10:10:16 AM
Giá : 3.750.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 150W HUFA HF-LD-016
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-016
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 150W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L810mm x W310mm x 110mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-017
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-017
Đăng ngày 02-03-2020 09:38:01 AM
Giá : 2.450.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 100W HUFA HF-LD-017
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-017
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 100W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L810mm x W310mm x 110mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-112
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-112
Đăng ngày 02-03-2020 09:27:25 AM
Giá : 3.700.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 80W L65 HUFA HF-LD-112
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-112
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 80W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L850mm x W280mm x 80mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-073
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-073
Đăng ngày 02-03-2020 09:18:50 AM
Giá : 5.400.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 154W HUFA HF-LD-073
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-073
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 154W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L910mm x W340mm x 100mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-072
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-072
Đăng ngày 02-03-2020 09:13:19 AM
Giá : 4.650.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 126W HUFA HF-LD-072
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-072
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 126W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L732mm x W310mm x 80mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-071
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-071
Đăng ngày 02-03-2020 07:25:30 AM
Giá : 3.400.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 84W HUFA HF-LD-071
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-071
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 84W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L552mm x W310mm x 80mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-078
Mã sản phẩm: HF-LD-078
Đăng ngày 02-03-2020 07:05:26 AM
Giá : 2.000.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 100W HUFA HF-LD-078
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm: HF-LD-078
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 100W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L720mm x W270mm x 70mm
- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Trọng lượng : 2.6kg
- Bảo hành : 24 Tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-079
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-079
Đăng ngày 02-03-2020 07:02:37 AM
Giá : 2.900.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 150W HUFA HF-LD-079
Thông số kỷ thuật :
- Mã sản phẩm: HF-LD-079
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 150W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L880mm x W320mm x 80mm
- Trọng lượng : 4kg

- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 Tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-080
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-080
Đăng ngày 02-03-2020 06:55:42 AM
Giá : 3.590.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 200W HUFA HF-LD-080
Thông số kỷ thuật :
- Mã sản phẩm: HF-LD-080
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 200W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L950mm x W350mm x 80mm
- Trọng lượng : 5.5kg

- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 Tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-014
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-014
Đăng ngày 02-03-2020 06:51:38 AM
Giá : 4.300.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 200W HUFA HF-LD-014
Thông số kỷ thuật :
- Mã sản phẩm: HF-LD-014
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 200W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L950mm x W350mm x 80mm
- Trọng lượng : 7.5kg

- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 Tháng

Đèn đường LED HUFA HF-LD-013
Mã sản phẩm: HUFA HF-LD-013
Đăng ngày 02-03-2020 02:58:45 AM
Giá : 3.700.000 đ

ĐÈN PHA LED ĐƯỜNG 150W HUFA HF-LD-013
Thông số kỷ thuật :
- Mã sản phẩm: HF-LD-013
- Thương hiệu : HUFA
- Công suất: 150W
- Điện áp: 85 - 265V
- Tần suất: 50 - 60 Hz
- Sử dụng Chip led SamSung tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng.
- Ánh sáng: Trắng/vàng
- Kích thước: L880mm x W320mm x 80mm
- Trọng lượng : 6.5kg

- Tuổi thọ: 40.000 giờ
- Bảo hành : 24 Tháng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây