Rùa điện 10 tấn PAWELL TE100
Mã sản phẩm: PAWELL TE100
Đăng ngày 23-08-2019 05:26:53 AM
Giá : 32.950.000 đ

Con chạy điện dầm I 10 tấn PAWELL TE100
Thông số kỷ thuật
Model : TE100
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều rộng dầm I (mm) : 150-220
Tải trọng : 10 tấn
Công suất động cơ : 0,75Kw
Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11 hoặc 21

Khối lượng :140kg
Bảo hành : 12 tháng

Rùa điện 7.5 tấn PAWELL TE075
Mã sản phẩm: PAWELL TE075
Đăng ngày 23-08-2019 05:20:40 AM
Giá : 30.495.000 đ

Con chạy điện 7.5 tấn PAWELL TE075
Thông số kỷ thuật
Model : TE075
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều rộng dầm I (mm) : 100-178
Tải trọng : 7.5 tấn
Công suất động cơ : 0,75Kw
Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11 hoặc 21

Khối lượng :89kg
Bảo hành : 12 tháng

Rùa điện 3 tấn PAWELL TE030
Mã sản phẩm: PAWELL TE030
Đăng ngày 23-08-2019 05:16:35 AM
Giá : 15.550.000 đ

Con chạy điện 3 tấn PAWELL TE030
Thông số kỷ thuật
Model : TE030
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều rộng dầm I (mm) : 100-178
Tải trọng : 3 tấn
Công suất động cơ : 0,75Kw
Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11 hoặc 21

Khối lượng :61kg
Bảo hành : 12 tháng

Rùa điện 2 tấn PAWELL TE020
Mã sản phẩm: PAWELL TE020
Đăng ngày 23-08-2019 05:13:44 AM
Giá : 13.950.000 đ

Con chạy điện 2 tấn PAWELL TE020
Thông số kỷ thuật
Model : TE020
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều rộng dầm I (mm) : 82-178
Tải trọng : 2 tấn
Công suất động cơ : 0.4Kw
Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11 hoặc 21

Khối lượng :49kg
Bảo hành : 12 tháng

Rùa điện 1 tấn PAWELL TE010
Mã sản phẩm: PAWELL TE010
Đăng ngày 23-08-2019 05:11:45 AM
Giá : 10.950.000 đ

Con chạy điện 1 tấn PAWELL TE010
Thông số kỷ thuật
Model : TE010
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều rộng dầm I (mm) : 52-153
Tải trọng : 1 tấn
Công suất động cơ : 0.4Kw
Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11 hoặc 21

Khối lượng :42kg
Bảo hành : 12 tháng

Rùa điện 500kg PAWELL TE005
Mã sản phẩm: PAWELL TE005
Đăng ngày 23-08-2019 05:07:02 AM
Giá : 10.450.000 đ

Con chạy điện 500 kg PAWELL TE005
Thông số kỷ thuật
Model : TE005
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều rộng dầm I (mm) : 52-153
Tải trọng : 0,5 tấn
Công suất động cơ : 0.4Kw
Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11 hoặc 21

Khối lượng :41kg
Bảo hành : 12 tháng

Rùa điện 5 tấn HAK DPC-05
Mã sản phẩm: HAK DPC-05
Đăng ngày 16-08-2019 04:27:07 PM
Giá : 15.500.000 đ

Con chạy điện 5 tấn HAK DPC-05
Thông số kỷ thuật
Model : DPC-05
Thương hiệu : HAK
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều rộng dầm I (mm) : 100-178
Tải trọng : 5 tấn
Công suất động cơ : 0.75Kw
Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11 hoặc 21

Khối lượng :88kg
Bảo hành : 6 tháng

Rùa điện 1 tấn HAK DPC-01
Mã sản phẩm: HAK DPC-01
Đăng ngày 16-08-2019 04:20:21 PM
Giá : 7.950.000 đ

Con chạy điện 1 tấn HAK DPC-01
Thông số kỷ thuật
Model : DPC-01
Thương hiệu : HAK
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều rộng dầm I (mm) : 
Tải trọng : 1 tấn
Công suất động cơ : 0.4Kw
Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11/21

Khối lượng :47kg
Bảo hành : 6 tháng

Rùa điện 2 tấn HAK DPC-02
Mã sản phẩm: HAK DPC-02
Đăng ngày 16-08-2019 04:15:22 PM
Giá : 9.950.000 đ

Con chạy điện 2 tấn HAK DPC-02
Thông số kỷ thuật
Model : DPC-02
Thương hiệu : HAK
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều rộng dầm I (mm) : 75-150
Tải trọng : 2 tấn
Công suất động cơ : 0.4Kw
Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11,9

Khối lượng :50kg
Bảo hành : 6 tháng

Rùa điện 3 tấn HAK DPC-03
Mã sản phẩm: HAK DPC-03
Đăng ngày 16-08-2019 03:59:08 PM
Giá : 11.550.000 đ

Con chạy điện 3 tấn HAK DPC-03
Thông số kỷ thuật
Model : DPC-03
Thương hiệu : HAK
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều rộng dầm I (mm) : 100-178
Tải trọng : 3 tấn
Công suất động cơ : 0.75Kw
Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11 hoặc 21

Khối lượng :66kg
Bảo hành : 6 tháng

Rùa điện 5 tấn PAWELL TE050
Mã sản phẩm: PAWELL TE050
Đăng ngày 16-08-2019 11:34:22 AM
Giá : 18.450.000 đ

Con chạy điện 5 tấn PAWELL TE050
Thông số kỷ thuật
Model : TE050
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Chiều rộng dầm I (mm) : 100-178
Tải trọng : 5 tấn
Công suất động cơ : 0.75Kw
Tốc độ di chuyển (m / phút) : 11 hoặc 21

Khối lượng :83kg
Bảo hành : 12 tháng

Con chạy đẩy tay 5 tấn KUKDONG KPT50
Mã sản phẩm: KUKDONG KPT50
Đăng ngày 17-07-2019 11:04:01 AM
Giá : 6.250.000 đ

Con rùa di chuyển trên dầm I 5 tấn KUKDONG KPT50
Thông số kỷ thuật Con chạy kéo tay Trolley 5 tấn KUKDONG KPT50

Model: KPT50
Xuất xứ : Kukdong - Hàn Quốc
Trọng tải : 5 tấn
Kích thước dầm :
 - Tổi thiểu : 125 mm
 - Tối đa : 175 mm
Bán kính vòng quay con chạy trơn :1400 mm
Trọng lượng: 44 kg
Thời gian bảo hành :12 tháng
Tình trạng : Hàng mới 100%

Con chạy đẩy tay 3 tấn KUKDONG KPT30
Mã sản phẩm: KUKDONG KPT30
Đăng ngày 17-07-2019 11:01:01 AM
Giá : 3.650.000 đ

Con rùa di chuyển trên dầm I 3 tấn KUKDONG KPT30
Thông số kỷ thuật Con chạy kéo tay Trolley 3 tấn KUKDONG KPT30

Model: KPT30
Xuất xứ : Kukdong - Hàn Quốc
Trọng tải : 3 tấn
Kích thước dầm :
 - Tổi thiểu : 100 mm
 - Tối đa : 150 mm
Bán kính vòng quay con chạy trơn :1300 mm
Trọng lượng: 25 kg
Thời gian bảo hành :12 tháng
Tình trạng : Hàng mới 100%

Con chạy đẩy tay 2 tấn KUKDONG KPT20
Mã sản phẩm: KUKDONG KPT20
Đăng ngày 17-07-2019 10:56:56 AM
Giá : 2.750.000 đ

Con rùa di chuyển trên dầm I 2 tấn KUKDONG KPT20
Thông số kỷ thuật Con chạy kéo tay Trolley 2 tấn KUKDONG KPT20

Model: KPT20
Xuất xứ : Kukdong - Hàn Quốc
Trọng tải : 2 tấn
Kích thước dầm :
 - Tổi thiểu : 100 mm
 - Tối đa : 150 mm
Bán kính vòng quay con chạy trơn :1100 mm
Trọng lượng: 13 kg
Thời gian bảo hành :12 tháng
Tình trạng : Hàng mới 100%

Con chạy đẩy tay 1.5 tấn KUKDONG KPT15
Mã sản phẩm: KUKDONG KPT15
Đăng ngày 17-07-2019 10:54:04 AM
Giá : 2.450.000 đ

Con rùa di chuyển trên dầm I 1.5 tấn KUKDONG KPT15
Thông số kỷ thuật Con chạy kéo tay Trolley 1.5 tấn KUKDONG KPT15

Model: KPT15
Xuất xứ : Kukdong - Hàn Quốc
Trọng tải : 1.5 tấn
Kích thước dầm :
 - Tổi thiểu : 100 mm
 - Tối đa : 150 mm
Bán kính vòng quay con chạy trơn :1100 mm
Trọng lượng: 10 kg
Thời gian bảo hành :12 tháng
Tình trạng : Hàng mới 100%

Con chạy đẩy tay 1 tấn KUKDONG KPT10
Mã sản phẩm: KUKDONG KPT10
Đăng ngày 17-07-2019 10:48:42 AM
Giá : 1.950.000 đ

Con rùa di chuyển trên dầm I 1 tấn KUKDONG KPT10
Thông số kỷ thuật Con chạy kéo tay Trolley KUKDONG KPT10-1 tấn

Model: KPT10
Xuất xứ : Kukdong - Hàn Quốc
Trọng tải : 1 tấn
Kích thước dầm :
 - Tổi thiểu : 75 mm
 - Tối đa : 125 mm
Bán kính vòng quay con chạy trơn :1000 mm
Trọng lượng: 8 kg
Thời gian bảo hành :12 tháng
Tình trạng : Hàng mới 100%

Con chạy xích kéo tay 0.5 tấn KUKDONG KGT-0.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KGT-0.5
Đăng ngày 17-07-2019 10:31:05 AM
Giá : 1.750.000 đ

Con rùa di chuyển trên dầm I KUKDONG KGT-0.5
Thông số kỷ thuật Con chạy kéo tay Gear Trolley KUKDONG KGT-0.5

- Model : KGT-0.5
- Hãng sản xuất : Kukdong
- Loại : Con chạy xích kéo tay
- Tên gọi khác : Rùa kéo tay
- Tên tiếng Anh : Gear Trolley
- Tải trọng nâng : 500 Kg
- Khả năng thử tải : 750 Kg
- Chiều cao nâng : 3 mét ( có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng )
- Dầm I : 68-125mm
- Trọng lượng : 14 Kg

Con chạy xích kéo tay 1 tấn KUKDONG KGT-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KGT-1
Đăng ngày 15-05-2019 12:41:30 PM
Giá : 2.050.000 đ

Con rùa di chuyển trên dầm I KUKDONG KGT-1
Thông số kỷ thuật Con chạy kéo tay Gear Trolley KUKDONG KGT-1 tấn

- Model : KGT-1
- Hãng sản xuất : Kukdong
- Loại : Con chạy xích kéo tay
- Tên gọi khác : Rùa kéo tay
- Tên tiếng Anh : Gear Trolley
- Tải trọng nâng : 1000 Kg
- Khả năng thử tải : 1500 Kg
- Chiều cao nâng : 3 mét ( có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng )
- Dầm I : 68-125mm
- Trọng lượng : 19 Kg

Con chạy xích kéo tay 2 tấn KUKDONG KGT-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KGT-2
Đăng ngày 15-05-2019 12:37:39 PM
Giá : 2.850.000 đ

Con rùa di chuyển trên dầm I KUKDONG KGT-2
Thông số kỷ thuật Con chạy kéo tay Gear Trolley KUKDONG KGT-2

- Model : KGT-2
- Hãng sản xuất : Kukdong
- Loại : Con chạy xích kéo tay
- Tên gọi khác : Rùa kéo tay
- Tên tiếng Anh : Gear Trolley
- Tải trọng nâng : 2000 Kg
- Khả năng thử tải : 3000 Kg
- Chiều cao nâng : 3 mét ( có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng )
- Dầm I : 94-150mm
- Trọng lượng : 29 Kg

Con chạy xích kéo tay 3 tấn KUKDONG KGT-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KGT-3
Đăng ngày 15-05-2019 12:14:12 PM
Giá : 3.750.000 đ

Con rùa di chuyển trên dầm I KUKDONG KGT-3
Thông số kỷ thuật Con chạy kéo tay Gear Trolley KUKDONG KGT-3

- Model : KGT-3
- Hãng sản xuất : Kukdong
- Loại : Con chạy xích kéo tay
- Tên gọi khác : Rùa xích kéo tay
- Tên tiếng Anh : Gear Trolley
- Tải trọng nâng : 3000 Kg
- Khả năng thử tải : 4500 Kg
- Chiều cao nâng : 3 mét ( có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng )
- Dầm I : 100-150mm
- Trọng lượng : 30.5 Kg

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi