Bộ tuýp 10 chi tiết Asaki AK-9768
Mã sản phẩm: Asaki AK-9768
Đăng ngày 14-12-2018 10:59:16 AM
Giá : 455.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng Asaki AK-9768
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9768
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 9 đầu tuýp 6 cạnh: 8,10,12,13,14,17,19,22,24mm + 1 cần L 10"
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 10 chi tiết Asaki AK-9769
Mã sản phẩm: Asaki AK-9769
Đăng ngày 14-12-2018 09:58:21 AM
Giá : 455.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng Asaki AK-9769
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9769
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 9 đầu tuýp 12 cạnh: 8,10,12,13,14,17,19,22,24mm + 1 cần L 10"
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 10 chi tiết Asaki AK-9767
Mã sản phẩm: Asaki AK-9767
Đăng ngày 14-12-2018 09:44:45 AM
Giá : 505.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng viền cam Asaki AK-9767
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9767
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 9 đầu tuýp 12 cạnh: 8,10,12,13,14,17,19,22,24mm + 1 cần L 10"
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 10 chi tiết Asaki AK-9766
Mã sản phẩm: Asaki AK-9766
Đăng ngày 14-12-2018 09:33:42 AM
Giá : 505.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng viền cam Asaki AK-9766
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9766
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 9 đầu tuýp 6 cạnh: 8,10,12,13,14,17,19,22,24mm + 1 cần L 10"
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 20 chi tiết Asaki AK-9765
Mã sản phẩm: Asaki AK-9765
Đăng ngày 14-12-2018 09:28:15 AM
Giá : 1.485.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng Asaki AK-9765
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9765
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 12 đầu tuýp: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm + 3 đầu tuýp dài: 14,17,19mm + 1 đầu tuýp mở bugi 16mm
+ 1 đầu nối lắc léo + 1 cần nối 10" + 1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt) + 1 cần siết 2 chiều 10"
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 28 chi tiết Asaki AK-9761
Mã sản phẩm: Asaki AK-9761
Đăng ngày 14-12-2018 09:09:34 AM
Giá : 1.775.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng Asaki AK-9761
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9761
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 22 đầu tuýp: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm + 2 cần nối 5" và 10"
+ 1 cần siết 2 chiều 10" + 1 cần quay 15" + 1 cần L 10" + 1 lông đền (tháo nhanh)
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp và vòng miệng cao cấp 21 chi tiết Asaki AK-9758
Mã sản phẩm: Asaki AK-9758
Đăng ngày 14-12-2018 08:52:23 AM
Giá : 7.225.000 đ

Bộ tuýp 3/4" xi bóng Asaki AK-9758
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9758
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 16 đầu tuýp: 19,21,22,23,24,26,27,29,30,32,34,36,38,41,46,50mm + 2 cần nối 4" và 8" + 1 cần trượt 18"
+ 1 cần siết 2 chiều 20" + 1 đầu nối lắc léo
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp và vòng miệng cao cấp 26 chi tiết Asaki AK-9756
Mã sản phẩm: Asaki AK-9756
Đăng ngày 14-12-2018 08:45:11 AM
Giá : 1.245.000 đ

Bộ tuýp 3/8" xi bóng Asaki AK-9756
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9756
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 18 đầu tuýp : 6 - 22,24mm+ 2 đầu tuýp mở bugi 16mm và 21mm + 3 cần nối 2",3",6"
+ 1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt) + 1 cần siết 2 chiều 8" + 1 đầu nối lắc léo
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp và vòng miệng 46 chi tiết ASAKI AK-9754
Mã sản phẩm: Asaki AK-9754
Đăng ngày 14-12-2018 05:56:56 AM
Giá : 1.175.000 đ

Bộ tuýp 1/4" xi bóng Asaki AK-9754
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9753
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 13 đầu tuýp: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm + 1 đầu nối lắc léo + 2 cần nối 2" & 4" + 1 cần nối dẻo 6" + 1 khớp nối
+ 1 cần siết 2 chiều 6" + 1 cần trượt 4.5" + 1 tay vặn 6" + 3 đầu tuýp gắn mũi vít  PH: #1,2,3 + 3 đầu tuýp gắn mũi vít  PZ: #1,2,3
+ 3 đầu tuýp gắn mũi vít  FD: 4,5.5,7 + 6 đầu tuýp gắn mũi vít lục giác: H3,4,5,6,7,8 + 6 đầu tuýp gắn mũi vít bông: T10,15,20,25,30,40
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp và vòng miệng 61 chi tiết ASAKI AK-9753
Mã sản phẩm: ASAKI AK-9753
Đăng ngày 14-12-2018 05:47:33 AM
Giá : 2.495.000 đ

Bộ tuýp 3/8" xi bóng Asaki AK-9753
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9753
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 18 đầu tuýp: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm + 9 đầu tuýp dài: 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm
+ 10 đầu tuýp gắn mũi vít bông rỗng tâm: T10,15,20,25,27,30,40,45,50,55 + 7 đầu tuýp gắn mũi lục giác: H3,4,5,6,7,8,10
+ 3 đầu tuýp gắn mũi vít   PH: #1,2,3 + 3 đầu tuýp gắn mũi vít   PZ: #1,2,3 + 3 đầu tuýp gắn mũi vít   FD: 5.5, 6.5, 8
+ 1 cần siết 2 chiều 8" + 3 cần nối 3",6",10" + 2 đầu tuýp mở bugi 16mm & 21mm + 1 đầu nối lắc léo + 1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt)
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp xi bóng viền cam 32 chi tiết Asaki AK-9773
Mã sản phẩm: Asaki AK-9773
Đăng ngày 14-12-2018 05:31:15 AM
Giá : 1.685.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng viền cam Asaki AK-9773
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9773
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
- Bộ sản phẩm bao gồm 32 món:
+ 19 đầu tuýp 6 cạnh: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  15,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
+ 6 tuýp 12 cạnh: 10,12,14,15,17,19mm
+ 2 đầu tuýp mở bugi 16mm & 21mm
+ 1 cần siết 2 chiều 10"
+ 2 cần nối 5" & 10"
+ 1 đầu nối lắc léo
+ 1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt)
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 12 chi tiết với cần tự động bọc cao su Berrylion 100303012
Mã sản phẩm: Berrylion 100303012
Đăng ngày 11-09-2018 06:16:40 AM
Giá : 455.000 đ

Bộ cần đầu nối tuýp 12 món Berrylion 100303012
Thông số kỹ thuật
Gồm:
 -10 đầu tuýp 1/2 inch (12.7mm): 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 19, 22, 24mm
- Đầu nối cần khóa đầu khẩu với kích thước tiêu chuẩn 1/2 inch
- 1 cần tự động 1/2 inch, đầu vuông nhanh (36 răng), dài 10 inch (25cm)

Bộ đầu nối tuýp 24 món Berrylion 100303124
Mã sản phẩm: Berrylion 100303124
Đăng ngày 11-09-2018 04:09:52 AM
Giá : 725.000 đ

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2" hệ mét Berrylion 100303124
Thông số sản phẩm
Bộ tuýp gồm 18 đầu tuýp, 3 cần siết, 2 đầu nối, 1 đầu mở bugi và 1 hộp đựng.
Kích thước: 450x200x50mm.
Màu sắc: Hộp màu đỏ, các chi tiết màu trắng bạc.
Chất liệu: Thép CR-V cao cấp được phủ lớp xi mờ sang trọng.
Kích thước các chi tiết:
18 đầu tuýp 1/2" cỡ: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm và 32mm.
1 cần siết tự động 1/2" dài 250mm với 36 răng.
1 cần trượt 1/2" dài 250mm.
1 cần lắc léo 1/2" dài 375mm.
1 đầu mở bugi chuyên dụng cỡ 21mm.

Bộ tuýp 1/4" và 1/2" 52 món Century XL-203A
Mã sản phẩm: Century-XL-203A
Đăng ngày 27-07-2018 10:49:02 AM
Giá : 495.000 đ

Bộ típ 52 món Century [ 1/4" & 1/2" ]
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

11 đầu típ 1/4" (6.35mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm
13 đầu típ 1/2" (12.7mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
1 đầu típ dài ½” - 21mm, dùng để mở bugi xe hơi
1 cần tự động 1/2", đầu tròn dài 200mm
1 cần tự động 1/4", đầu tròn dài 110mm
1 cần trượt (kéo) 1/2", dài 250mm
1 cần trượt (kéo) 1/4", dài 110mm
2 típ nối 1/2", dài 5"(125mm), dài 10" (250mm)
1 típ nối 1/4", dài 3" (75mm)
1 đầu nối lắc léo 1/2", 1 đầu nối lắc léo 1/4"
1 tua vít tự động và 1 đầu nối 1/4" (dùng cho đầu vít lục giác)
1 đầu biến từ đầu lục giác ra đầu 1/4"
1 đầu biến từ ¼” ra đầu lục giác( dùng cho các đầu vít và lục giác phía dưới)
3 cây lục giác: 1.5mm, 2mm, 2.5mm
3 đầu vít dẹp: 4mm, 5.5mm, 7mm
3 đầu vít pake: #1, #2, #3
6 đầu lục giác: 3, 4, 5, 6, 7, 8mm

 

Bộ tuýp 40 món (1/4" & 3/8") Century-TS-23407
Mã sản phẩm: Century-TS-23407
Đăng ngày 27-07-2018 10:31:35 AM
Giá : 245.000 đ

Bộ típ 40 món Century-Hộp Sắt [ 3/8" & 1/4" ]
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

18 đầu tuýp 1/4” (6.35mm):
Hệ inch: 3/16”, 7/32”, ¼”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, ½”
Hệ mét: 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
16 đầu tuýp 3/8” ( 9.5mm):
Hệ inch: 3/8”, 7/16, ½”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, ¾”
Hệ mét: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm
1 cần siết đảo chiều 3/8”: dài 200mm (8”)
1 thanh nối dài 3/8” dài 75mm (3”)
1 tuýp mở bugi 3/8” size 13/16”
1 tuvít đầu ¼” dài 150mm: sử dụng cho các đầu tuýp ¼”
1 đầu chuyển từ 3/8” ra ¼”: để dùng cần siết đảo chiều 3/8” cho các đầu tuýp ¼”
1 hộp đựng bằng sắt

 

Bộ tuýp 24 món hệ mét 10-32mm LICOTA ALT-5002F
Mã sản phẩm: Licota ALT-5002F
Đăng ngày 27-07-2018 10:19:21 AM
Giá : 1.385.000 đ

Bộ tuýp sửa chữa ô tô 24 chi tiết chất lượng cao và đáng tin cậy LICOTA ALT-5002F
Bạn là 1 thợ sửa chữa, lắp đặt các thiết bị máy móc hay nhà xưởng, chắc chắn bạn rất cần có 1 bộ dụng cụ mở bu long đủ các size thông dụng, nếu thiếu 1 vài size cần thiết chắc hẳn là rất khó chịu. Và chúng tôi xin giới thiệu đến bạn 1 bộ tuýp 1/2" 24 chi tiết LICOTA, được gia công theo tiêu chuẩn và công nghệ châu Âu, sản xuất tại Đài Loan.

Bộ tuýp lục giác 24 món 3/8”-> 1-1/4” TOP-KW-424SAE
Mã sản phẩm: TOP-KW-424SAE
Đăng ngày 27-07-2018 09:56:01 AM
Giá : 865.000 đ

1/2” Bộ tuýp lục giác 24 món 3/8”-> 1-1/4” KW-424SAE Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: KW-424SAE Top
- Xuất xứ: Đài Loan
- 18 đầu típ lục giác 1/2″: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 19/32″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 25/32″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 31/32″, 1″, 1-1/16″, 1-1/8″,1-3/16″,1-1/4″.
- 1 cần siết tự động nhanh 1/2″ – 36 răng, dài 250mm
- 1 cần trượt(kéo) 1/2″ dài 12″ ( 300mm)
- 1 cần siết lắc léo 1/2″ dài 15″ ( 375mm)
- 2 típ nối 1/2″ dài 5″ ( 125mm), dài 10″ ( 250mm)
- 1 đầu nối lắc léo ½”
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp bông 24 món 3/8”-> 1-1/4” TOP-KW-S424D-SAE
Mã sản phẩm: TOP-KW-S424D-SAE
Đăng ngày 27-07-2018 09:33:14 AM
Giá : 865.000 đ

1/2” Bộ tuýp bông 24 món 3/8”-> 1-1/4” KW-S424D-SAE Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: KW-S424D-SAE Top – Germany
- Xuất xứ: Đài Loan
- 18 đầu típ bông 12 cạnh size 1/2″: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 19/32″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 25/32″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 31/32″, 1″, 1-1/16″, 1-1/8″,1-3/16″,1-1/4″.
- 1 cần siết tự động nhanh 1/2″ – 36 răng, dài 250mm
- 1 cần trượt(kéo) 1/2″ dài 12″ ( 300mm)
- 1 cần siết lắc léo 1/2″ dài 15″ ( 375mm)
- 2 típ nối 1/2″ dài 5″ ( 125mm), dài 10″ ( 250mm)
- 1 đầu nối lắc léo ½”
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp 24 món 1/2" lục giác TOP-KW-S424D-2
Mã sản phẩm: TOP-KW-S424D-2
Đăng ngày 27-07-2018 07:18:08 AM
Giá : 925.000 đ

1/2” Bộ tuýp 24 món 10-32mm lục giác KW-S424D-2 Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: KW-S424D-2 Top – Germany
- Xuất xứ: Đài Loan
- 18 đầu típ lục giác 1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 1 cần siết tự động nhanh 1/2″ – 36 răng, dài 250mm
- 1 cần trượt(kéo) 1/2″ dài 12″ ( 300mm)
- 2 típ nối 1/2″ dài 5″ ( 125mm), dài 10″ ( 250mm)
- 1 đầu nối lắc léo ½”
- 1 hộp sắt cao cấp
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp 24 món 1/2" cao cấp TOP-KW-S424D-12
Mã sản phẩm: TOP-KW-S424D-12
Đăng ngày 27-07-2018 07:13:01 AM
Giá : 925.000 đ

1/2” Bộ tuýp 24 món 10-32mm bông KW-S424D-12 Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: KW-S424D-12 Top – Germany
- Xuất xứ: Đài Loan
- 18 đầu típ bông 12 cạnh  1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 1 cần siết tự động nhanh 1/2″ – 36 răng, dài 250mm
- 1 cần trượt(kéo) 1/2″ dài 12″ ( 300mm)
- 2 típ nối 1/2″ dài 5″ ( 125mm), dài 10″ ( 250mm)
- 1 đầu nối lắc léo ½”
- 1 hộp sắt cao cấp
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi