• CSKH: 0901.37.33.56 (Ms.Quỳnh) - 0912.124.679(Ms.Hoa)
  • Hỗ trợ trực tuyến 
Dây xích móc cẩu 4 sợi 1.5 tấn 1m EAGLE CLAMP SSHD-Q-1.5

Dây xích móc cẩu 4 sợi 1.5 tấn 1m EAGLE CLAMP SSHD-Q-1.5

Mã sản phẩm: EAGLE CLAMP SSHD-Q-1.5 Lượt xem: 997

Mô tả sản phẩm:
Dây xích móc cẩu 4 sợi Nhật Bản 1.5 tấn EAGLE CLAMP SSHD-Q-1.5
Thông số kỹ thuật
Model: SSHD-Q ( Loại móc khuyên chữ u)
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Eagle Clamp
Tải trọng :  1.5 Tấn
Chiều dài xích:  1 m
Đường kính sợi xích: 6 mm
Liên hệ
Xuất xứ
 

Mô tả chi tiết

Dây xích móc cẩu sợi bốn EAGLE CLAMP SSHD-Q, Dây Xích Loại SSHD Dây Xích Gắn Móc Treo (SSHD Type Chain with Sling Hook Eagle Clamp)
Thông số kỹ thuật
Model: SSHD-Q ( Loại móc khuyên chữ u )
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Eagle Clamp
Tải trọng :  1.5 Tấn
Chiều dài xích:  1 m
Đường kính sợi xích: 6 mm
Dây xích móc cẩu sợi bốn EAGLE CLAMP SSHD Q 1
 
Mã sản phẩm Đường kính sợi xích (mm) Tải trọng sử dụng (tấn) α = 0 ° Kích thước (m) Trọng lượng (kg)
Số mắt xích Chiều dài xích Độ dài hiệu quả (a)
SSHD-S-0,5 6.0 0,5 56 1 1,24 1,54
SSHD-S-0,5 6.0 0,5 84 1,5 1,74 1,94
SSHD-S-1.0 8,0 1 42 1 1,27 2,38
SSHD-S-1.0 8,0 1 64 1,5 1,80 3.08
SSHD-S-2.0 10,0 2.0 34 1 1,33 4,26
SSHD-S-2.0 10,0 2.0 50 1,5 1,81 5,36
SSHD-S-2.0 10,0 2.0 68 2.0 2,35 6,46
SSHD-S-3.0 13,0 3.0 52 2.0 2,41 13,08
SSHD-S-5.0 16.0 5.0 42 2.0 2,46 17,96
 
Mã sản phẩm Đường kính sợi xích (mm) Tải trọng sử dụng (tấn)
 
Kích thước (m) Trọng lượng (kg)
0 ° <α≤60 ° 60 ° <α≤90 ° Số mắt xích Chiều dài xích Độ dài hiệu quả a
SSHD-D-1.0 6.0 1 0,75 56 1 1,24 2,74
SSHD-D-1.0 6.0 1 0,75 84 1,5 1,75 3,54
SSHD-D-2.0 8,0 2.0 1,5 42 1 1,29 4,88
SSHD-D-2.0 8,0 2.0 1,5 64 1,5 1,82 6,28
SSHD-D-2.0 8,0 2.0 1,5 84 2.0 2,30 7.68
SSHD-D-4.0 10,0 4.0 3.0 68 2.0 2,37 12.82
SSHD-D-6.0 13,0 6.0 4,5 52 2.0 2,43 22,46
SSHD-D-10 16.0 10,0 7,5 42 2.0 2,48 35,22
 
Mã sản phẩm Đường kính sợi xích (mm) Tải trọng sử dụng (tấn)
 
Kích thước (m) Trọng lượng (kg)
0 ° <α≤60 ° 60 ° <α≤90 ° Số mắt xích Chiều dài xích Độ dài hiệu quả a
SSHD-T-1.5 6.0 1,5 1.2 57 1 1,33 4,76
SSHD-T-3.0 8,0 3.0 2.4 83 2.0 2,37 12,54
SSHD-T-6.0 10,0 6.0 4,8 67 2.0 2,45 20,34
SSHD-T-9.0 13,0 9.0 7.2 51 2.0 2,53 36,26
SSHD-T-15 16.0 15.0 12,0 43 2.0 2,73 56,97
 
Mã sản phẩm Đường kính sợi xích (mm) Tải trọng sử dụng (tấn)
 
Kích thước (m) Trọng lượng (kg)
0 ° <α≤60 ° 60 ° <α≤90 ° Số mắt xích Chiều dài xích Độ dài hiệu quả (a)
SSHD-Q-1.5 6.0 1,5 1.2 57 1 1,33 5,96
SSHD-Q-3.0 8,0 3.0 2.4 83 2.0 2,37 15,98
SSHD-Q-6.0 10,0 6.0 4,8 67 2.0 2,45 26:00
SSHD-Q-9.0 13,0 9.0 7.2 51 2.0 2,53 46,34
SSHD-Q-15 16.0 15.0 12,0 43 2.0 2,73 72,63

Tính năng
Vtype (loại vòng treo trên gián tiếp) và Gtype (Loại vòng treo trên trực tiếp)
 

Đánh giá

Bình luận