Xích tải G80 tải trọng 1.25 tấn 6.3mm KAWASAKI GR-80-6.3
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-6.3
Đăng ngày 28-01-2021 09:34:25 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 6.3 Kawasaki GR-80-6.3 (tải trọng 1250kg)
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Xích tải G80 tải trọng 1.1 tấn 6mm KAWASAKI GR-80-6
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-6
Đăng ngày 28-01-2021 09:32:39 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 6 Kawasaki GR-80-6 (tải trọng 1100kg)
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Xích tải G80 tải trọng 1.5 tấn 7mm KAWASAKI GR-80-7
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-7
Đăng ngày 28-01-2021 09:30:39 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 7 Kawasaki GR-80-7 (tải trọng 1500kg)
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Xích tải G80 tải trọng 2 tấn 8mm KAWASAKI GR-80-8
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-8
Đăng ngày 28-01-2021 09:27:19 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 8 Kawasaki GR-80-8 (tải trọng 2000kg)
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Xích tải G80 tải trọng 2.5 tấn 9mm KAWASAKI GR-80-9
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-9
Đăng ngày 28-01-2021 09:25:10 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 9 Kawasaki GR-80-9 (tải trọng 2500kg)
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Xích tải G80 tải trọng 3.2 tấn 10mm KAWASAKI GR-80-10
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-10
Đăng ngày 28-01-2021 09:22:38 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 10 Kawasaki GR-80-10 (tải trọng 3200kg)
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Xích tải G80 tải trọng 5.4 tấn 13mm KAWASAKI GR-80-13
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-13
Đăng ngày 28-01-2021 12:11:38 AM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 13 Kawasaki GR-80-13 (tải trọng 5400kg)
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Xích tải G80 tải trọng 8 tấn 16mm KAWASAKI GR-80-16
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-16
Đăng ngày 28-01-2021 12:09:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 16 Kawasaki GR-80-16 (tải trọng 8000kg)
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Xích tải G80 tải trọng 10 tấn 18mm KAWASAKI GR-80-18
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-18
Đăng ngày 28-01-2021 12:07:51 AM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 18 Kawasaki GR-80-18 (tải trọng 10000kg)
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Xích tải G80 tải trọng 15 tấn 22mm KAWASAKI GR-80-22
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-22
Đăng ngày 27-01-2021 11:58:20 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 22 Kawasaki GR-80-22 (tải trọng 150000kg)
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Xích tải G80 tải trọng 12.5 tấn 20mm KAWASAKI GR-80-20
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-20
Đăng ngày 27-01-2021 11:55:44 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 20 Kawasaki GR-80-20 (tải trọng 12500kg)
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Xích tải G80 tải trọng 21.2 tấn 26mm KAWASAKI GR-80-26
Mã sản phẩm: KAWASAKI GR-80-26
Đăng ngày 27-01-2021 11:49:36 PM
Giá bán: Liên hệ

Xích thép chịu lực G80 phi 26 Kawasaki GR-80-26
Đây là loại xích thép hay xích tải chuyên dùng để kéo và nâng tải. Xích thép được chế tạo dựa trên các cấp từ 80 đến 100. Cấp càng lớn, WLL (Giới hạn tải trọng làm việc) hoặc sức nâng của xích càng lớn. Ứng dụng của xích nâng, xích thép hay xích tải được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kho bãi, vận tải, xây dựng, vận tải biển, khai thác mỏ, dầu khí có hoạt động nâng và tải khá nặng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây