• CSKH: 0901.37.33.56 (Ms.Quỳnh) - 0912.124.679(Ms.Hoa)
  • Hỗ trợ trực tuyến 

Khử trùng, diệt khuẩn sàn nền, bề mặt, nhà bếp, phòng chế biến