• CSKH: 0938.125.206 (Ms.Quỳnh) - 0912.124.679(Ms.Hoa)
  • Hỗ trợ trực tuyến 

Khử trùng, diệt khuẩn sàn nền, bề mặt, nhà bếp, phòng chế biến

Thiết bị kho bãi & vận chuyển