Gương mái vòm 1/4 chỏm cầu KLQ-0500
Mã sản phẩm: KLQ-0500
Đăng ngày 18-11-2019 09:49:45 PM
Giá : 550.000 đ

Gương mái vòm 1/4 chỏm cầu Polyme KLH-0500 (50cm, 1/8 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại 1/4 chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát góc vuông.
Kích thước: Đường kính cả viền 50cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 50cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: từ dưới 2m

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0030
Mã sản phẩm: PKCI-0030
Đăng ngày 03-10-2018 10:45:17 PM
Giá : 590.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0030 ( 30cm - không nón, khống niền)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt: PC 0.7MM
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 30cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  33x7x33cm

Gương cầu lồi Polyme PKC-0045
Mã sản phẩm: PKC-0045
Đăng ngày 08-11-2019 02:21:35 AM
Giá : 750.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKC-0045 (45cm - không niền, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0045
Độ dày bề mặt:  0.8 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niền, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 45cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 45x45x10cm

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0030
Mã sản phẩm: KLCI-0030
Đăng ngày 07-11-2019 11:48:45 PM
Giá : 750.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLCI-0030 (30cm -Không nón,Có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 30cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 35x35x10cm

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0045
Mã sản phẩm: PKCI-0045
Đăng ngày 03-10-2018 10:48:39 PM
Giá : 750.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0045 ( 45cm - không nón, khống niền)
Thông số kỷ thật
Mã sản phẩm : PKCI-0045
Độ dày bề mặt: PC 0.8mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 45cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  50x50x12cm

Gương mái vòm 1/2 chỏm cầu KLH-0050
Mã sản phẩm: KLH-0050
Đăng ngày 18-11-2019 04:25:48 AM
Giá : 850.000 đ

Gương mái vòm 1/2 chỏm cầu Polyme KLH-0050 (50cm, 1/4 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại 1/2 chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát ngã ba.
Kích thước: Đường kính cả viền 50cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 50cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: dưới 2m

Gương cầu lồi Polyme PKC-0060
Mã sản phẩm: PKC-0060
Đăng ngày 08-11-2019 02:12:30 AM
Giá : 850.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKC-0060 (60cm - không niền, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0060
Độ dày bề mặt:  0.8 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niền, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 60cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 65x65x10cm

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0060
Mã sản phẩm: PKCI-0060
Đăng ngày 03-10-2018 10:52:21 PM
Giá : 850.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0060 ( 60cm - không nón, khống niền)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKCI-0060
Độ dày bề mặt: PC 0.7mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 60cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  65x65x12cm

Gương cầu lồi nhựa KLC-0045
Mã sản phẩm: KLC-0045
Đăng ngày 03-10-2018 09:44:32 PM
Giá : 850.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLC-0045 (45cm –Có mũ, có niềng, đàn hồi)
Thông số kỹ thuật:
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 45cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 50x50x10cm

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0045
Mã sản phẩm: KLCI-0045
Đăng ngày 03-10-2018 09:29:27 PM
Giá : 850.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLCI-0045 (45cm -Không nón,Có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 45cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 50x50x10cm

Gương mái vòm 1/4 chỏm cầu KLQ-0600
Mã sản phẩm: KLQ-0600
Đăng ngày 18-11-2019 09:46:34 PM
Giá : 995.000 đ

Gương mái vòm 1/4 chỏm cầu Polyme KLH-0600 (60cm, 1/8 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại 1/4 chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát góc vuông.
Kích thước: Đường kính cả viền 60cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 60cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: từ dưới 2m

Gương mái vòm 1/4 chỏm cầu KLQ-0800
Mã sản phẩm: KLQ-0800
Đăng ngày 18-11-2019 09:44:41 PM
Giá : 995.000 đ

Gương mái vòm 1/4 chỏm cầu Polyme KLH-0800 (80cm, 1/8 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại 1/4 chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát góc vuông.
Kích thước: Đường kính cả viền 80cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 80cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: từ 2-4m

Gương cầu lồi nhựa KLC-0060
Mã sản phẩm: KLC-0060
Đăng ngày 03-10-2018 09:47:27 PM
Giá : 1.050.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLC-0060 (60cm -C nón, có niềng, đàn hồi)
Thông tin chi tiết     
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niềng nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 60cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  65x65x10c

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0060
Mã sản phẩm: KLCI-0060
Đăng ngày 03-10-2018 09:40:36 PM
Giá : 1.050.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLCI-0060 (60cm -Không nón,Có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 60cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  65x65x10cm

Gương cầu kiểm định JPTC-0022-2246
Mã sản phẩm: JPTC-0022-2246
Đăng ngày 18-11-2019 10:37:34 PM
Giá : 1.150.000 đ

Gương cầu lồi kiểm tra gậy 1.2m (soi gầm và nóc xe nhỏ) JPTC-0022-2246
Thông số kỹ thuật:
- Mã hàng: JPTC-0022-2246
- Gương có thể gập được: 360°
- Gương có khả năng phóng đại 2 lần chi tiết cần soi, giúp dễ dàng quan sát
- Chất liệu tay cầm: nhôm mạ bạc.
- Kích thước tay cầm: 1200 mm.
- Gương cầu lồi acrylic.
- Đường kính gương: 22 cm.
- Trọng lượng: 0.9 kg.

Gương mái vòm 1/2 chỏm cầu KLH-0060
Mã sản phẩm: KLH-0060
Đăng ngày 18-11-2019 04:00:29 AM
Giá : 1.150.000 đ

Gương mái vòm 1/2 chỏm cầu Polyme KLH-0060 (60cm, 1/4 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại 1/2 chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát ngã ba.
Kích thước: Đường kính cả viền 60cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 60cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: từ dưới 2m

Gương mái vòm 1/2 chỏm cầu KLH-0080
Mã sản phẩm: KLH-0080
Đăng ngày 18-11-2019 03:58:41 AM
Giá : 1.250.000 đ

Gương mái vòm 1/2 chỏm cầu Polyme KLH-0080 (80cm, 1/4 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại 1/2 chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát ngã ba.
Kích thước: Đường kính cả viền 80cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 80cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: từ dưới 2-4m

Gương cầu lồi Polyme PKC-0080
Mã sản phẩm: PKC-0080
Đăng ngày 08-11-2019 02:07:56 AM
Giá : 1.250.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKC-0080 (80cm - không niền, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0080
Độ dày bề mặt:  0.8 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niền, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 80cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 85x85x10cm

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0060-2200
Mã sản phẩm: KLCI-0060-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:34:02 PM
Giá : 1.250.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLCI-0060-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLCI-0060-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 60cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0060-2200
Mã sản phẩm: KLC-0060-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:18:17 PM
Giá : 1.250.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLC-0060-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLC-0060-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 60cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0080
Mã sản phẩm: PKCI-0080
Đăng ngày 03-10-2018 10:55:11 PM
Giá : 1.450.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0080 ( 80cm - không nón, khống niền)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt: PC 0.7MM
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 80cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  85x85x12cm

Gương mái vòm tròn KLF-0050
Mã sản phẩm: KLF-0050
Đăng ngày 17-11-2019 09:21:12 PM
Giá : 1.550.000 đ

Gương mái vòm tròn Polyme KLF-0050 (50cm, 1/2 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát ngã tư.
Kích thước: Đường kính cả viền 50cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 50cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: từ dưới 2m

Gương cầu kiểm định KLTC-030-2245
Mã sản phẩm: KLTC-030-2245
Đăng ngày 18-11-2019 10:29:09 PM
Giá : 1.750.000 đ

Gương cầu lồi kiểm tra gậy 2.6m (soi gầm và nóc xe nhỏ) KLTC-030-2245
Thông số kỹ thuật:
- Mã hàng: KLTC-030-2245
- Gương có thể gập được: 360°
- Gương có khả năng phóng đại 2 lần chi tiết cần soi, giúp dễ dàng quan sát
- Chất liệu tay cầm: nhôm mạ bạc.
- Kích thước tay cầm: 2600 mm.
- Gương cầu lồi acrylic.
- Đường kính gương: 30 cm.
- Trọng lượng: 1,6 kg.

Gương mái vòm 1/4 chỏm cầu KLQ-0100
Mã sản phẩm: KLQ-0100
Đăng ngày 18-11-2019 09:42:08 PM
Giá : 1.750.000 đ

Gương mái vòm 1/4 chỏm cầu Polyme KLH-0100 (100cm, 1/8 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại 1/4 chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát góc vuông.
Kích thước: Đường kính cả viền 100cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 100cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: từ 3-5m

Gương cầu hình chữ nhật KLTM-4060-2200
Mã sản phẩm: KLTM-4060-2200
Đăng ngày 19-11-2019 12:05:38 AM
Giá : 1.850.000 đ

Gương cầu lồi giao thông ngoài trời KLTM-4060-2200,
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : KLTM-4060-2200
Kích thước : 40x60cm
Độ dày ống kính PC (mm) : 1mm
Độ dày mặt gương (mm) : 2mm
Vật liệu gương : ABS
 

Gương cầu lồi Polyme PKC-0100
Mã sản phẩm: PKC-0100
Đăng ngày 08-11-2019 01:49:46 AM
Giá : 1.850.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKC-0100 (100cm -Không niềng, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0100
Độ dày bề mặt:  1.2 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niềng, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 100cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 105x105x10cm

Gương cầu lồi nhựa KLC-0080
Mã sản phẩm: KLC-0080
Đăng ngày 03-10-2018 09:50:06 PM
Giá : 1.850.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLC-0080 (80cm -Có nón,Có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 80cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  85x85x12cm

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0080
Mã sản phẩm: KLCI-0080
Đăng ngày 03-10-2018 09:36:32 PM
Giá : 1.850.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLCI-0080 (80cm -Không nón,Có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 80cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  85x85x12cm

Gương mái vòm tròn KLF-0060
Mã sản phẩm: KLF-0060
Đăng ngày 17-11-2019 09:18:47 PM
Giá : 1.950.000 đ

Gương mái vòm tròn Polyme KLF-0060 (60cm, 1/2 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát ngã tư.
Kích thước: Đường kính cả viền 60cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 60cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: từ dưới 2m

Gương mái vòm 1/2 chỏm cầu KLH-0100
Mã sản phẩm: KLH-0100
Đăng ngày 17-11-2019 09:44:34 PM
Giá : 2.350.000 đ

Gương mái vòm 1/2 chỏm cầu Polyme KLH-0100 (100cm, 1/4 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại 1/2 chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát ngã ba.
Kích thước: Đường kính cả viền 100cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 100cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: từ 3-5m

Gương mái vòm tròn KLF-0080
Mã sản phẩm: KLF-0080
Đăng ngày 08-11-2019 02:56:00 AM
Giá : 2.350.000 đ

Gương mái vòm tròn Polyme KLF-0080 (80cm, 1/2 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát ngã tư.
Kích thước: Đường kính cả viền 80cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 80cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: từ dưới 2-4m

Gương cầu lồi Inox WL-870G-30
Mã sản phẩm: WL-870G-30
Đăng ngày 03-10-2018 11:40:48 PM
Giá : 2.350.000 đ

Gương cầu lồi Inox WL-870G-30 (30cm -Mặt Inox 304, đế thép)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: gương cầu lồi inox
Kích thước: đường kính 30cm
Mặt gương: Mặt inox, đế thép
Viền gương: Gương viền nhựa PC
Chiều ngang đường đi:2m
Phụ kiện đi kèm: bộ phụ kiện treo cột sắt đường kính 76-90mm. điều chỉnh được 4 hướng
Vât tư mua thêm: bát treo tường (đối với trường hợp bắt trên tường) hoặc cột sắt
Quy cách: 2 gương/thùng carton, mặt gương có lớp bảo vệ bằng màng nilon chống trầy xước.

 

Gương cầu lồi Inox WL-870S-30
Mã sản phẩm: WL-870S-30
Đăng ngày 03-10-2018 11:24:16 PM
Giá : 2.450.000 đ

Gương cầu lồi Inox WL-870S-30 (30cm - Mặt và đế Inox 304)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: gương cầu lồi inox
Kích thước: đường kính 30cm
Mặt gương: Mặt inox, đế Inox
Viền gương: Gương viền nhựa PC
Chiều ngang đường đi:2m
Phụ kiện đi kèm: bộ phụ kiện treo cột sắt đường kính 76-90mm. điều chỉnh được 4 hướng
Vât tư mua thêm: bát treo tường (đối với trường hợp bắt trên tường) hoặc cột sắt
Quy cách: 2 gương/thùng carton, mặt gương có lớp bảo vệ bằng màng nilon chống trầy xước.

 

Gương cầu lồi nhựa KLC-0080-2200
Mã sản phẩm: KLC-0080-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:15:09 PM
Giá : 2.450.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLC-0080-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLC-0080-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 80cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0100
Mã sản phẩm: KLC-0100
Đăng ngày 03-10-2018 09:54:13 PM
Giá : 2.450.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLC-0100 (100cm-Có nón, có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 100cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  110x110x15cm

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0080-2200
Mã sản phẩm: KLCI-0080-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:38:54 PM
Giá : 2.750.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLCI-0080-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLCI-0080-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 60cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi Inox WL-870G-60
Mã sản phẩm: WL-870G-60
Đăng ngày 03-10-2018 11:43:17 PM
Giá : 2.950.000 đ

Gương cầu lồi Inox WL-870G-60 (60cm -Mặt Inox 304, đế thép)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: gương cầu lồi inox
Kích thước: đường kính 60cm
Mặt gương: Mặt inox, đế thép
Viền gương: Gương viền nhựa PC
Chiều ngang đường đi:6m
Phụ kiện đi kèm: bộ phụ kiện treo cột sắt đường kính 76-90mm. điều chỉnh được 4 hướng
Vât tư mua thêm: bát treo tường (đối với trường hợp bắt trên tường) hoặc cột sắt
Quy cách: 2 gương/thùng carton, mặt gương có lớp bảo vệ bằng màng nilon chống trầy xước.

 

Gương cầu lồi nhựa KLC-0100-2200
Mã sản phẩm: KLC-0100-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:12:04 PM
Giá : 2.990.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLC-0100-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLC-0100-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 100cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi Inox WL-870S-60
Mã sản phẩm: WL-870S-60
Đăng ngày 03-10-2018 11:19:43 PM
Giá : 3.250.000 đ

Gương cầu lồi Inox WL-870S-60 (60cm - Mặt và đế Inox 304)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: gương cầu lồi inox
Kích thước: đường kính 60cm
Mặt gương: Mặt inox, đế Inox
Viền gương: Gương viền nhựa PC
Chiều ngang đường đi: 6m
Phụ kiện đi kèm: bộ phụ kiện treo cột sắt đường kính 76-90mm. điều chỉnh được 4 hướng
Vât tư mua thêm: bát treo tường (đối với trường hợp bắt trên tường) hoặc cột sắt
Quy cách: 2 gương/thùng carton, mặt gương có lớp bảo vệ bằng màng nilon chống trầy xước.

 

Gương mái vòm tròn KLF-0100
Mã sản phẩm: KLF-0100
Đăng ngày 08-11-2019 02:54:06 AM
Giá : 3.350.000 đ

Gương mái vòm tròn Polyme KLF-0100 (100cm, 1/2 hình cầu)
Thông số kỹ thuật:
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme (loại chỏm cầu). Chuyên dụng quan sát ngã tư.
Kích thước: Đường kính cả viền 100cm, độ dày mặt gương 2mm, không đế.
Mặt gương: Mặt Acrylic có khả năng đàn hồi, chống trầy xước.
Công dụng: Gương cầu lồi PC đường kính 100cm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các siêu thị, các cửa hàng, nhà máy, nhằm tăng tầm kiểm soát các cổng, mở rộng thị trường quan sát để đảm bảo an toàn.
Chiều ngang đường đi: từ 3-5m

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập151
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm119
  • Hôm nay27,981
  • Tháng hiện tại27,981
  • Tổng lượt truy cập45,908,905
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây